Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Írás Szépirodalom Csábi István


Csábi István: Karófia 10. fejezet:Pista tókiai nyomozása) E-mail
2011. augusztus 04. csütörtök, 06:30

Nézzük mire jutott Pista a család, a kajófás és a polimibri populáció érdekében folytatott nyomozás során. Először Karcsi bácsi nyomába eredt. Az időst ugye láttuk udvarolni a tekecsarnokban, később pedig nyilatkozott a Tv-ben, mint az utca embere

Jóska, akit Pista bevont az akcióba, akadt a tekecsarnokban. A takarítónővel kialakult románc egyre mélyebb kapcsolattá alakult. Mélységét jellemzi, hogy szerelmi fészküket a csarnok alagsorában alakították ki, sőt nagy titokban Karcsi bácsi ott is vackolta el magát. Másenka, így hívják a takarítónőt, szeretett volna kiugrani egy vasutassal folytatott kapcsolatából, csak nem mert, mert a tizedik emeleten laktak. Most szervezi lakáscseréjét a földszintre, ahonnan már lépni is elég, nem kell ugrani.
Karcsi bácsi számára viszont az alagsori fészek óriási ugrás volt. De történt az időssel egyéb jó dolog is. A szerencsétlen riporterrel készült interjú után újabb hihetetlenül szerencsés fordulatot vett az élete­: A TV csatorna utcai főtanácsosa és rendszeres szakmai riportalanya lett. Feladata az utcai forgatag pulzálásának hőmérőzése volt, különös tekintettel a puja gumók rituális hatásainak vonatkozásában. Hetente egyszer az idétlen riporter interjút készített vele, amit „Utcai pujadratta” címen sugároztak Következzen egy részlet a az egyre népszerűbb pujadrattából:
-Karcsi  bátyám, nyújtana nekünk egyenes adásban egy tárgyilagos körképet a  Csalanyinszkij sugárúton történtek hátteréről?-kérdezi a riporter.
-Hogyne fiam. Ismerem a körmönfont igazságot. Tegnap délelőtt először keresztbe azután hosszába sétálgattam a sugárúton. Mígnem tőlem egy sercintésre hosszával keresztben megállt egy puja gumót szállító teherautó, aminek a széle-hossza nem volt egy. A sofőr puja gumós ládákat kezdett lerakodni a közismert árus, Tódor bódéjába. A ládákon „Mennyei rituálé” felirat, de hiányzott az „A” illetve a „B”  jelzés, ami a szájpadlásos és a lábujjközi gumókat különbözteti meg. A sofőr sietett, azt gondolta olyan mindegy, ötletszerűen egy zsírkrétával pótolta a jelzéseket. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott az A-ból  B lett a B-ből A . Pedig az egyik mássalhangzó, a másik magánhangzó és mégis. Persze ekkor még nem voltam bizonyos a cserében, vártam a vevőket, vajon mi lesz ebből. Két középkorú férfi érkezett A-ból és B-ből is vettek egy-egy kilót. Követtem őket. Hogy ne legyen gyanús időnként eléjük szaladtam, mert tudtam hova tartanak. A Terembura emlékpark felé vették az irányt, ahol több gumó kör is előszeretettel végezte rituáléját. Leültek egy kajófa hűvösébe, és elkezdték a műveletet. Pár perc múlva megdöbbentő látványban volt részem. Némi gyötrődés után az egyik férfi megragadta a másik puja szeletet szorongató legalább negyvennégyes lábát és puja szeletestől a szájába tömködte lábujjait. A másik szinte azonnal viszonozta a mozdulatsort. Időközben Tódor egyre több kuncsaftja telepedett le a park kajófái alá. A hatás hasonló volt. Leírhatatlan formációk alakultak ki. A „Bírjuk a Gyűrődést” gumó kör hét fős csoportja kört formázva nyamnyogott egymás lábujjain. Egy magányos farkas majdnem leharapta bal lábának kisujját. Volt akinek mindkét lábának ujjain cuppogtak. Nem folytatom, A-ból B-be nagyon sok módon eljuthatunk, nyugodtan engedjék el a fantáziájukat!
-Köszönjük, köszönjük Karcsi bátyánk, hogy megosztotta velünk ezt a rendkívüli élményét. Mi pedig kedves nézőink meggyőződhettünk arról, mily határtalan lehetőségekkel szolgál számunkra nemzeti kincsünk, a puja gumó kimeríthetetlenül gazdag tárháza.
Mindezért Karcsi bácsi tisztes honoráriumot kapott. A nézettség pedig nőttön nőt.
Ez még nem minden Karcsi bácsi siker szériájából. Kapcsolatot teremtett Tihamérral, a már ismert kótyagos kajófásszal is, nem feledve eredeti célját a polimibri csevej kutatást. Könnyen összejöttek. Karcsi bácsi a fárasztó utcai feladatok végeztével gyakran regenerálódott némi puja párlat kedves társaságában a Nekahi székházát övező kajófásban. Egyik alkalommal fölszakadt belőle egy ritkán hallott, régi polimibri sanzon fülbemászó dallama, ami be is mászott az arra kószáló Tihamér fülébe. Tihamér először megpróbálta kipiszkálni hallójárataiból, de rájött, hogy tulajdonképpen nem is zavarja, így inkább elindult a hangforrás felé.
  -Polimibrizgetünk, polimibrizgetünk?-szólította meg nem túl bizalomgerjesztően Karcsi bácsit.
  -Ühüm.-válaszolt az öreg, ezzel abba is hagyta dudorászást.
  Erre Tihamér füléből kiesett a dallam. Lehajolt érte és visszadugta. Most ő dudorászott. Karcsi bácsi hörpintett egyet a puja párlatból, majd Tihamér felé nyújtotta a butykost. Tihamér is hörpintett egyet. Közös nevezőre jutottak, egy új barátság szövődött. Tihamér bevallotta, hogy messziről dúdolászó polimibri kakasnak nézte Karcsi bácsit. Az idős bevallotta, hogy nem ez az első ilyen esete. Hamarosan a polimibrik társasági életéről kezdtek épületes értekezésbe, ez mindkettőjük kedvenc témája.
Nem hiszik el, Tivadarnak három hétre sem volt szüksége, hogy polimibri csevej ügyi tanácsnoki megbízatást szerezzen új keletű barátjának hivatalában. Így tulajdonképpen Karcsi a megfelelő tanulmányokat is elvégezte, mert egy polimibri csevej ügyi tanácsnok már elegendően jártas a polimibri csevej ügyekben. Piszkosul ment a szekér.
Gondolhatják szegény Pista gyereknek mennyi energiájába tellett, amíg a fenti információkat begyűjtötte. A nyomkövetés, álcázás, rejtőzködés, lehallgatás és egyéb kriminalisztikai trükkök teljes tárházát bevetette. A feladat másik fele, az újsütetű antialkoholista Gongl Fajansz feltérképezése még hátra volt. Úgy döntött az Antialkoholista Ligán keresztül káderezi le Gongl urat. Belépett tehát a Liga ifjúsági tagozatába. Fura szerzetek alkották a Liga tagságát. Vezetőjük, Paprika János évek óta perben áll a tókiai szeszfőzdével, mert állítása szerint a vállalat leitatta a sárga földet. Történt egyszer ugyanis, hogy a cég legnagyobb tartályának teljes tartalma egy balest következtében a sárga földre ömlött. Paprika úr állítása szerint a sárga föld akarata ellenére itta be a folyadékot. A szeszfőzde rafinált jogásza ellenpert indított, azt állítja, hogy a sárga föld jogtalanul beitta tulajdonukat, tekintet nélkül néhány ügyfelükre, akik gyakran isszák magukat épp a sárga földig. A lényeg, hogy évek óta civódnak egymással és a sárga földdel.
A Liga gyűléseit heti rendszerességgel a Csalanyinszkij sugárút 179. szám alatti épületének tetőterében kialakított székházukban tartották. Az épület több civil szervezetnek adott otthont. Itt székelt többek között a Karóf Bárányfelhők Megfigyelőinek Egyesülete, a Kutyák és Macskák Együttélését Segítő Családsegítő Központ, a Segíts Magadon Alapítvány, a Piroska és a Farkas Társkereső Szolgálat. Ha valakit érdekel, hogy mi szokott történni a Liga gyűlésén, menjen el a fenti címre és megtudja. Pista elment, ügyesen Fajansz barátunk mellett foglalt helyet. Összeismerkedtek. A gyűlés végére Pistának sikerült elérni, hogy együtt nem mennek kocsmába. Sajnos ez csak félsiker volt, mert végül elváltak és nem mentek együtt sehova. A következő alkalommal Pista sokkal konstruktívabb volt. A gyűlés végén így szólt Fajanszhoz:
- Tegnap polimibri csevejt hallottam a Nekahi kajófásában.
- Lehetetlen! Tíz éve polimibrikkel foglalkozom, de ez idáig egyszer hallottam őket csevegni, azt is Csókiában.-ámuldozott Fajansz. 
- Tókiában? Hiszen én tókiai vagyok!- adta az ártatlant Pista.
- Holnap négykor végzek a Nekahiban, találkozhatnánk a kajófás északnyugati átjárójának baloldali szegletében, a hetedik kajófa tövének déli oldalán, amennyiben az időd engedi. Nagyon szeretnék újra polimibri csevejt hallgatni.
- Rendben! 
 A találkozó létrejött. Az egyre dörzsöltebb Pista gyerek, úgy döntött elfoglalnak egy alkalmas leshelyet, de ma semmiképp nem fognak polimibri csevejt hallgatni. Egyébként is túl nagy szervezést igényelt volna. Nem rendelkezett akusztikussal, ráadásul hangfelvétele sem volt, azt Karcsi bácsitól szándékozott beszerezni a közeljövőben. Megelégedett azzal, hogy kifürkészi Fajansz gyengéit, erre a közös leselkedés, pontosabban fülelés kiváló alkalomnak bizonyult.
-Hol születtél?-kérdezte Pista, miután elfoglalták fülelő helyüket. 
-Pampóniában. Tudod hol van?
-Csak sejtem.
-Pampónia egy kis falu a déli pampák belsejében. Rampáiról híres. Jóval megelőzve korukat, még a vasút feltalálása előtt a pampóniaiak megépítették első rampáikat. Ugyan haszontalan építmények voltak, de sejtették, hogy egyszer még valamire jók lesznek. Sajnos mire a vasút Pampóniába ért a rampák annyira erodálódtak, hogy újra fel kellett találni őket. Pampónia azóta is bizakodik, talán új találmányuk, a digitalizált ürgelyuk majd meghozza számukra az áttörést. Még pampóniai kisiskolás koromban olvastam először a polimibrikről, a könyvet a mai napig őrzöm. Tókiába jöttem kajófászatot tanulni. Az iskolát befejezve a Nekahihoz kerültem. Azóta járom az ország kajófásait, várom a nagy találkozást polimibrikkel.
Pista sejtette, hogy a nagy találkozás hamarosan Csókiában létrejön. 
 
Csábi István: Karófia (11. fejezet: A Fészkes Fekete Fene Akció előkészületei) E-mail
2011. augusztus 08. hétfő, 07:48

Már csak egy hét volt hátra Gongl Fajansz csókiai látogatásáig, mely minden bizonnyal sorsdöntő lesz a kajófás és a polimibri populáció további életében. Í     

Ebben a pillanatban gördül be csókiai állomásra Tarófia expresz. Egy feltűnően jólöltözött úr jelenik meg az első osztályú vagon ajtajában. Kelebiás Kázmér állomásfőnöknek majdnem leesett az álla. Nagyon emlékeztette az úriember Karcsi bácsira.
-Mi lehet szegény flótással?- sóhajtott föl hangosan, és a körülötte lévő utasok furcsán néztek .
-Szegény flótás, mi baja lehet?- jegyezte meg az egyik.
Kelebiás Kázmérnak egy időben sok gondja volt az öreggel. Munkaköri kötelessége volt a hajléktalanok eltávolítás a váróteremből. Karcsi bácsinak, mint a kisváros egyetlen és megbecsült hajléktalanjának gyakorlatilag ugyancsak munkaköri kötelessége volt időnként az állomáson aludnia, mert tartott tőle, hogy a polgármester megvonja tőle a rendszeres segélyt. Valóban, milyen hajléktalan az olyan, aki nem tűnik föl az állomás padjain? Kényes kompromisszimumok sorozatával oldották meg a problémát. Egyébként Karcsi bácsit mindenki kedvelte a városban. Ha turisták érkeztek elmondhatták, hogy lám-lám már nekünk is van hajléktalanunk. A városka költségvetésében minden évben szerepelt hajléktalan ellátás címén egy csinos kis összeg. A polgármester a választási kampányában mindig büszkén hangoztatta, hogy ezt a kérdést sikeresen megoldották. Sok szerencsétlen polgár Karcsi bácsira nézve szerezte meg önbecsülését: „Azért én sokkal előrébb tartok.” Összegészében Karcsi bácsi űrt hagyott maga után Csókiában. Szándéka ellenére került inkognitóba, de ez így volt szerencsés.
Taxit fogott és a város legelegánsabb és egyetlen szállodájába hajtatott. A taxisnak is furcsa érzési voltak, mintha ismerné ezt az embert, de az illatanyag valahogy nem stimmelt. 
Miből  ez a luxus? Karcsi bátyánk a múlt héten harmadik tanácsadói szerződését írta alá. Pistáék vállalkozásának szaktanácsadója lett. Az utazást, a taxit, a szállást is ők fizették.
Közben Kancsura Jani leszállította a megrendelt fészkeket. A múlt héten föl is szerelték azokat. Ami nem is olyan egyszerű feladat. A polimibri a földkerekség talán legrejtőzködőbb madara, tehát a fészkét is jól elrejti. Viszont az elrejtett fészkeket hogyan veszi észre Gongl Fajansz? Persze segítenek rávezetni, de biztosra kellene menni. Polimibri ürüléket kell elhelyezni a fészkek alatt! Igen, de honnan szerezzenek polimibri ürüléket? Egyáltalán, hogy néz ki, a szakirodalomban még csak utalást sem találni . A probléma azért van, hogy megoldják.
-Extrudáljunk marhaszart!- pattant ki az idős Pista fejéböl a szikra.                      
Extruderük volt. Marhaszart és egyéb állati ürüléket pedig hozattak. Szerencsére Csókiában van Karófia legnagyobb trágyaszaküzlete. Így a dolognak ez az oldala letudva.
Karcsi bácsi kiképzése, akinek az éneklő és szárnyaló(!) polimibri szerepét szánták jött a sorba. Először tollruhát kell készíteni a méretére, utána megtanítják repülni. Kamilla mama a csókiai asszonyoknak szabás-varrás tanfolyamokat vezetett, így legalább nem kellett szakember után szaladgálni. Bár ez Csókiában nem lett volna gond, mert a város századok óta híres volt szabogató, varrogató asszonyaikról.
 A néphit szerint az itt készült ruháknak varázsereje van. XIV. Puja Frigyes Elemér uralkodása idején a város fogadójában szállt meg Eleonóra királyné, aki mindenről nevezetes volt csak a szépségéről nem. A királyné ruháinak az éjjel valahogy lábakelt. Komornája reggel zaklatottan jelentette a hírt a polgármesternek. A polgármester a messzeföldön híres szépségű leányát, Katinkát szalajtotta a királyné szállására a legszebb ruhájában és teljes ruhatára kíséretében, hogy találjon ki valamit. Közben a városba érkezett Elemér Frigyes király is, akiről tudni kell, hogy ki nem állhatta csúf feleségét. Bizalmasai azonnal tájékoztatták az események fősodráról. A király a fogadóba megpillantotta Katinkát. Azonnal kitalált valamit! Szárnysegédjét a polgármesterhez szalajtotta egy láda arany és egy levél kíséretében. A levelet a mai napig őrzi Csókia, az arany elfogyott. Idézet a levélből: „Örök hálám Csókia város polgármesterének és polgárainak a feleségem számára eljutatott ruhákért, melyekben drága hitvesem mágikus szépséggel pompázik. Hálám jeléül Katinka kisasszonyt udvaromba fogadom, királyi szavamat adom, hogy különleges bánásmódban részesítem.” Még ebben órában távoztak, visszatértek Tókiába, Karófia akkori fővárosába. A történetírók följegyezték, egy hajó kifutását ezen a napon, melyre látták a királyné komornáját fölszállni több útiláda kíséretében. Az udvar ámult-bámult királynéjuk szépségén, közfelkiáltással az ország szépségkirálynőjének kiáltották ki. Csókia élete fordulópontra jutott. Frigyes Elemér teljes udvartartása itt készítette ruházatát. A város összes fehérszemélye jártasságra tett szert a szabás és varrás mesterségében. A nagy számú megrendelés miatt specializálódtak, a fő utca páros oldalán szabtak, a páratlan számok alatt varrtak. Ez a mai napig így van. 
Kamilla asszony a páratlan oldalon volt lány, a páros oldalon lett asszony, ezért ő mindent tud.  Nem is vesztegette az időt, nemzeti színű tollakat hozatott és levette Karcsi bácsi méretét. A madár feje és begye zöld, szárnya sárga, farka kék lett. Frenetikus hatása volt az öltözéknek.
Amíg a ruha készült Karcsi bácsi a melléképületben berendezett stúdióban ősi polimibri dallamokat énekelt fel első nagylemezére. Ezt a felvételt kívánták lejátszani a nagy napon a kajófásban. A lemez nagyon jóra sikerült, ha tudják föltétlenül hallgassák meg!
Az előkészületek utolsó fázisában megtanították Karcsi bácsit repülni. Pistáék családja –ahogy azt már megfigyelhették-, nem bízott semmit a véletlenre, mint például Leonardo da Vinci, aki az aviatikában ugye nem volt túl sikeres. Különleges kötélpályával hálózták be erdejüket  20-30 méteres magasságban. Karcsi bácsinak polimibri kurjantások közepette ide-oda kellett csúszkálnia a köteleken szárnycsapásokat imitálva. Amikor ezt tudatták az időssel, szegénykém nagyon szárnyaszegetté vált, márpedig szegett szárnnyal szárnycsapásokat még csak imitálni sem lehet. Kamilla mama rájött, fel kell dobni valamivel az öreget, ha már úgy is repülnie kell. Pár kupica puja párlat és egy kis emelés a gázsin mindent helyre tett. Némi gyakorlás után a főpróba kiválóra sikerült. Ezt videofelvétel is tanúsítja. Nézzék meg, ha látják!
 
Csábi István: Karófia 12. fejezet: A nagy nap) E-mail
2011. augusztus 13. szombat, 05:44

 Gongl Fajansz, a Nekahi rendíthetelen hivetalnoka, Pampónia szülötte,  a neves polimibri szakértő a hajnali gyors fedélzetén befutott Csókia állomására. Az idős Pista a peronon várta. Tudjuk, hogy családja milyen alapos szervező munkára képes, most mégis egy apró homokszem került a gépezetbe. Telefonon egyeztettek Gongl úr érkezéséről, de nem ismerték egymást. Legalább húszan leszálltak a szerelvényről. Ki az a Gongl úr

Ne aggódjonak, Gongl urat nem lehetett eltéveszteni. Kifogástalan öltözetben, fején a kajófászok jellegzetes kalapjával, kezében diplomata táskával, a táskán a Nekahi lógójával és a nyakában egy távcsővel hagyta el vagonját. Csak ő lehet, gondolta Pista.
-Gongl Fajansz úrhoz van szerencsém?
-Igen!
-Talányosi István- nyújtotta kezét Pista, közben aggódva nézegette a távcsövet. „A fészekkereséskor jól jöhet, de a légiparádéra valahogy kiiktatjuk”-gondolta.
Először a lakásukra hajtottak, ahol Kamilla asszony bőséges reggelivel várta őket. Itt érte Fajanszot az első meglepetés, az ifjú Pista is ott ült az asztalnál, aki meglepetést színlelt. Pedig Talányosiék meg a véletlen, az nem két , hanem legalább három dolog. Természetesen Kamilla asszony erre a napra hazarendelte fiát. Kitöltötték a szükséges űrlapokat és irány a kajófás. Az ifjabb Pista is velük tartott. Útközben a csókiai kajófászok merész vállakozása, kajófa csemeték tókiai faiskolákban folytatott taníttattatása került szóba. Vannak, akik a távoktatást részesítenék előnyben. Jelenleg mindkét módszert alkalmazzák, idővel majd kiderül melyik lesz az eredményesebb. Szeptembertől az idősebb kajófáknak levelező tanfolyamokat indítanak. Nagy gond, hogy a levélhullás után szüneteltetni kell a levelező szakokat, mert a kajófa is csak tavasszal hajlandó újra levelet bontani. Gongl úr megígérte, hogy gondja lesz Pista csemetéire Tókiában. Sőt visz is nekik egy kis hazait.  Közben megérkeztek. 
Rögtön nekiláttak a fészekszámlálásnak. Távcső, rávezetés, ürülék. Nagyon jól haladtak. Gongl úr pár fészekbe egy speciális mászószerkezet segítségével be is kukkantott. Természetesen a tojásszám is megfelelő volt. Közben lágy polimibri csevej törte meg az erdő csendjét. A két Pista nagyon jól leplezte belső feszültségét, Fajansz pedig úgy érezte ez az ő igazi eleme. Titkon reménykedett, hogy az elmúlt évhez hasonlóan újra megfigyelhet egy polimibri kakast. Volt egy kis lelkiismeret furdalása is, mert a puja párlat miatt nem voltak tiszták az emlékei. Kora délutánra végeztek is. A fészekszám húsz százalékkal növekedett egy év alatt.
Kamilla mama is megjelent kezében jól megrakott piknikező kosárral. Egy alkalmasan megválasztott helyre letelepedtek, és jó ízű falatozásba kezdtek. Fajansz egy faágra akasztotta távcsövét. Az idős Pista egy óvatlan pillanatban mindkét lencsét jó alaposan bekente polimibri ürülékkel, pontosabban marhaszarral. Eloldalgott a piknikező helyről, ami perceken belül tökéletes megfigyelő pontjává vált a polimibri show-nak.
Pistát a kijelölt helyen várta Karcsi bácsi, aki leírhatatlanul mutatott jelmezében. Pista ellátta egy kis célprémiummal, egy kis puja párlattal és rákapcsolta a kötélpályára. Egy csigasor segítségével fölemelte a kezdő harminc méteres magasságba miközben ugyancsak felemelő polimibri dallamok zengték be a kajófást. Az egész rendszert legjobban úgy tudjuk elképzelni, ha egy alulról vezérelt marionett figurához hasonlítjuk Karcsi bácsit, akit az idős Pista mozgatott. 
-Fajansz! Odasüss!-szólt az ifjabb Pista.
-Jó ég!- kiáltott föl Fajansz, és a fölkapta távcsövét amit azonnal el is hajított.-Ez egy polimibri kakas nemzetünk trikolorjában. 
Karcsi bácsi határozott szárnycsapásokkal suhant a kajófák között. Időnként pár pillanatra eltűnt, majd újra fölbukkant a kajófák között  harsány kurjantásokat hallatva. A lentiek kábultan bámultak. Már percek óta tartott a mutatvány, amikor az egyik ágról Karcsi bácsi visszacsúszott a kötélzeten.
-Fantasztikus! Tud tolatni is a levegőben.-ámuldozott Gongl úr.
Pista és Kamilla mama fölsóhajtott, mert tolatást nem terveztek a mutatványba. A következő pillanatban viszont a lélegzetük is megállt, mert Karcsi bácsi fejjel lefele lógva jelent meg színen. Fejre állt a trikolor! Szegény öreg a kurjongatást is abbahagyta. Fajansznak semmi sem tűnt fel, eufórikus állapotban volt:
-Most meg csüngő repülést végez, ilyenre csak a mi madarunk képes!
Pista és Kamilla mama újra megkönnyebbült, de nem tudták hova tegyék a váratlan manővereket. Annyi történt, hogy az öreg Pistának nem sikerült korrigálnia tolatásos akciót, sőt egy újabb hibát elkövetve fejre állította madarunkat. Ezután már egyéb ötlete nem volt, elvágta a kötelet.
 -Zuhanórepülésben lecsapott, mint a sólyom! Miket nem tud ez a madár!- lelkendezett továbbra is szakértőnk.
Pistáék aggódtak egy kicsit Karcsi bácsi épsége miatt, de bíztak a szerkezet biztonsági rendszerébe, amibe egy biztonsági kötél is be volt építve. Nem is volt semmi probléma, a „sólyom” csak lecsapott, de nem csapódott be. Karcsi bácsi épségben távozott a helyszínről. 
  A mutatvány kiválóra sikerült. Gongl biztosította Pistáékat, hogy minden tőle telhetőt megtesz a hivatalban, eme fantasztikus polimibri populáció biztonsága érdekében. Ezt minden bizonnyal Karcsi bácsi, az újdonsült polimibri berepülő pilóta is örömmel nyugtázta volna, ha hallja, de ő már javában készülődött, sietett vissza Tókiába, Másenkája karjaiba. Együtt, de külön vagonban utaztak Gongl Jakabbal, Karcsi bácsinak mára elege volt a polimibrikből.  
 
Csábi István: Karófia 13. fejezet: Hogyan fociznak a pujászok?) E-mail
2011. augusztus 19. péntek, 05:35

Az  előző oldalakon a kajófászat hétköznapjaiba nyertünk betekintést. Most nézzünk körül Karófia pujászatában.

Csókia határában sok száz hektáron termeltek puját. Sőt a csókiával szomszédos Teringette kisvárosban is nagy hagyománya volt a pujászkodásnak
 A két városka ősidők óta rivalizál egymással. Focicsapataik a nemzeti bajnokság harmadik vonalában szerepelnek. A múlt héten a teringettei pályán mérték össze erejüket. Különös tétje volt ennek a mérközésnek. A Pujatermelők Szövetsége regionális központokat jelölt ki ország szerte. Csókia és Teringette is pályázott közös régiójukban a címre. Kő kövön nem maradt, mert a két város polgárai mindent megmozgattak. A Putesz székházában már mozdulni sem lehetett tőlük. A már-már működésképtelenné vált a szervezet, amikor Pujovics Pongor Pál, szövetség elnöke, meglepő ajánlatot tett: 
-Döntsön a soron következő Teringette-Csókia bajnoki találkozó!
Óriási várakozás előzte meg a meccset. A teringetteiek a hazai pálya előnyeit igyekeztek maximalizálni. Mindkét kapu mögé nagy teljesítményű ventillátorokat rejtettek el, az volt a céljuk, hogy csapatuk a forgásirány változtatásával mindkét félidőben hátszélben játsszon. A ventillátorok álcázását egy nyugdíjas gyalogsági százados végezte, aki amatőr illuzionista is. A város kapugyártó cége megoldotta, hogy a kapukat egy távirányító segítségével szükség szerint észrevehetetlenül jobbra-balra lehessen mozgatni. A repülőgép modellező szakkör a labdába rejtett ki- és behúzható szárnyakat, hogy alkalmas manővereket tudjonak végezni.
Természetesen a csókiaiakat sem mentek egy kis huncutságért a szomszédba. A város neves szülöttjének, Stenczer Albertnek a világhírű holografikusnak a segítségét kérték. Arra gondoltak, hogy egy hologram segítségével milyen könnyű létszámfölényt kiharcolni, lesre állítani vagy épp egyszerre két labdát küldeni az ellenfél kapujára. Küldöttség indult hát Tarófába, ahol Stenczer úr csókiai szíve nagyot dobbant, és azonnal munkához is látott. A város cipészmestere robbanóanyagot rejtett el a játékosok stoplijában, ami megfelelő pillanatban detonálva a játékos gyorsaságán és emelkedésén segített. Asztrológusokat fogadtak fel, hogy a mérkőzés napjára a játékosok horoszkópját nyerőre hangolják. Kémeket is fizettek, poloskákat rejtettek el a teringettei csapat öltözőjében és kispadján.
Mindkét város mindent megtett saját játékosaik felkészítéséért és az ellenfél játékosainak kikészítéséért. Természetesen szigorú titoktartás mellett, még a játékosok sem ismerték a terveket.
A Teringetteiek egy ideiglenes lelátót terveztek építeni a csókiai drukkerek számára, ami ellen ők hevesen tiltakoztak. Nekik ne építsenek semmi bóvlit, majd visznek ők magukkal rendes hazai lelátót! Ebben nem is kevés hátsó szándék volt, mert így nagy biztonsággal elrejthették Stenczer úr berendezéseit.
Elérkezett a nagy nap, vasárnap délután négykor zsúfolt lelátók mellett kezdetét vette a mérkőzés. A VIP páholy vendége volt Pujovics Pongor Pál, mint legfőbb pujász. A mérkőzés rövid krónikája:
 6. perc: Dranta húsz méteres lövése centiméterekkel kerülte el a Teringette SC  (TSC) kapuját. Jól vizsgázott a kapumozgató szerkezet. Dranta a fejét csóválta. 
  8. perc: az erős hátszéllel támogatott TSC támadását három méteres lesállás miatt megállították. A TSC hetes számú játékosa sportszerűen vette tudomásul a döntést, mert saját szemével látta, hogy a hetes számú játékos valóban lesen van. Honnan tudhatta volna, hogy saját hologramja futott lesre?
12. perc: Dranta újra lövéshez jutott. Labdáját a jobb alsó sarok felé irányította. Polip Jenő kapus előtt felvillant egy a bal felső sarok felé tartó labda. Hatalmas robinzonáddal elindult felé, de árnyékra vetődött, az igazi labda a bal alsó sarokba csorgott. Stenczer Albert elmosolyodott. Vezet a Csókia SE. 0 : 1
19. perc: A  TSC hetesét már sokadszor intik le lesen, egyre zavartabb a tekintete, de nem reklamál. 
21. perc: Karcos, a TSC középpályása 35 méterről lő, bízva az erős hátszélben. A nézőtéren a modellező szakkör vezetője megnyomott egy gombot. A labda zsugorodó spirál pályán védhetetlenül a bal sarokba vágódott. 1 : 1
30. perc: Zsilet, CSSE népszerű centere egy beadásnál elképesztően magasra ugorva fejelt az ellenfél kapujába. Valódi felhőfejes! Zsilet talpa alatt füstfelhő, egy kisebb pukkanás is hallatszott. A hangosbemondó megtiltotta a füstbombák használatát. 1: 2
40. perc: Kontra, a CSSE balhátvédje a rövidsaroknál szögletre próbált tisztázni. Érthetetlen módon a labda a kapuban kötött ki. Öngól. Kontra dörzsölte a szemét, mintha elmozdult volna a kapu! 2 : 2
A szünetben  a TSC hetes számú játékosa cserét kért, kettős látásra hivatkozott. Furcsa módon 180 fokot fordult a szél.
51. perc: Úgy tűnt egy pillanatra, hogy három teringettei vezeti a labdát két csókiai védőre, de egy csapásra négyen lettek. A támadás elakadt. Stenczer úr nagyon jól együtt élt a játékkal, kiváló taktikai érzékkel létszámfölényt alakított ki a védelemben. A bíró  úgy érezte, hogy több a csókiai játékos a kelleténél. Megállította a játékot, de be kellett látnia, hogy tévedett. Albert csúnyán megtréfálta, mert egy pillanatra kivetítette elé a sokat emlegetett k…. anyját. 
52. perc: Egy játékosmegfigyelő feljegyzése: „ A CSSE ötöse az egész pályát bejátsza, rendkívüli futóteljesítmény, pedig súlyfeleslege van.”
     59. perc: Csókia fogadott asztrológusai, erre a percre számították ki a csapat csillagképének legjobb együttállását. Ez be is igazolódott, a csapat együtt állt le jóformán földbe gyökerezve. A TSC balszélsője légies mozdulatokkal a meredt védők között a kapuba     vezette a labdát. 3 . 2!
     61. perc: Az asztrológusoknak azt súgták a csillagok, hogy jól teszik, ha együtt odébb állnak, ellenkező esetben kellemetlen percek várnak rájuk
     77. perc: Stenczer úr fordított lestaktikát alkalmazott. Zsilet jó hat méteres lesen állt, de hirtelen a megjelent a lesvonal mögött egy teringettei védő, így a partjelző nem jelzett. Zsilet, mint kés a vajon haladt át a védőn, és a kapust elfektetve a jobb sarokba gurított. 3 : 3!
     Az utolsó percekben a fölerősödő szél – maximumra csavarták a ventillátorokat-, és a TSC játékosai nagy nyomás alá helyezték a CSSE kapuját, de újabb gól nem született.
     A két csapat szakvezetője teljesen egybehangzó nyilatkozatot tett:
- A rendkívül sportszerű találkozón igazságtalan eredmény született. Mi voltunk a jobbak, de a játékvezetők sorozatos tévedései miatt nem tudtuk megszerezni a győzelmet.
    Nagyon ritka, amikor két szembenálló fél ennyire egyetért. 
              Pujovics Pongor Pál nehéz döntés előtt állt. Hova kerüljön a régió központ? 
  A két város határán lakott Libikóka Géza, akinek a birtokai egyik fele Csókia, másik fele Teringette területére esett sok kellemetlen helyzetet okozva. Géza barátunk fölajánlotta                  Pujovics úrnak segítségét: Építsék a régiós központot az ő birtokára a két város közös felügyelete alatt.                                                                  
              Így is lett, Pujovics úr végre a pujászat országos problémáira koncentrálhatott. 
 
Csábi István: Karófia (14. fejezet: A génkezelt puja növény) E-mail
2011. augusztus 23. kedd, 07:16

Korunk tudománya a genetika természetesen elérte Karófia partjait is. A Putesz felügyelete alatt megszületett az első génkezelt puja növény, meghökkentő eredménnyel. Mint tudjuk egy szem elvetett puja magból három darab puja gumó keletkezik. A gumók súlyukban formájukba alig különböznek egymástól. A génkezelt puja magból viszont három normális és egy fél gumó . A három egész gumót vizsgálva a tudósok semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak. Annál nagyobb gondot okozott a fél gumó, aminek a formája a megdöbbentő,  egy fél gömb alakját vette fel ugyanis. A termésátlag tehát megnőtt, de mit lehet kezdeni ezzel a lehetetlen alkattal? Egy áruházlánc jelentkezett, hogy szeletelt, vagy hasáb formában forgalmazná a gumót, de így nem kell neki. Végeztek is ilyen irányú kutatásokat, de egyelőre semmi eredmény.

A csíráztatás után nevelt génkezelt egész gumó magvait elvetve a növény alatt hat fél és egy egész gumót találtak. Tehát a termésátlag tovább nőtt, de mi legyen a fél gumókkal? Megpróbáltak a fél gumó csíráztatással nyert magvaival termelni, de így csak két egész és egy fél gumó  lett az eredmény, ami visszalépés. Variációk végtelen tárháza került elő. Az előbbi változatokat félből és egészből, azok lemenőit keresztben és hosszában csíráztatták, magvaztatták, elvetették. Egy miniszteri rendelet törzskönyvek használatát írta elő. Voltak olyan magvak, melyek eredetét hat generációra is visszavezették, de már megjelentek az első törzskönyvek a feketepiacon is. Átláthatatlan helyzet alakult ki. Véletlenszerűen ütötték fel a fejüket a fél gumók az ország különböző pontjain. Ráadásul amatőr kutatók tömkelege folytatott kísérleteket dicsőség és haszon reményében, tetőzve a káoszt. Közéjük tartozott Jóska édesapja Csókiában.
Jóskát ismerjük kísérletező kedvéről, romantikus vonásairól, amit egyszülött fia is örökölt. A család ügyeit gyakorlatilag a racionális és rendkívül praktikus Mónika mama vitte, aki határozottan elutasította és elhatárolta magát a génspekulációktól. Jóska nem bírt a vérével, ezért titokban kezdte el kísérleteit. Kancsura Jani háztájiát vette bérbe dugi pénzén az izgalmasnak ígérkező vállalkozáshoz. Nagyon alapos volt, nem akart semmit se a véletlenre bízni, elsők között a puja palánták (nebulók) részére kisiskolát létesített a birtok egyik sarkában. Gondolta, ha a kajófászoknak van faiskolája, neki miért ne lehetne hasonló intézménye. Egy már futó programhoz csatalakozott, ami a két egész és négy fél gumó stádiumánál tartott. Kezdetben az elsőszülött fél és a másodszülött egész gumókat kellett csíráztatással magvaztatnia, majd palántáikat nevelnie. A későbbiekben folyamatosan kapta az újabb feladatokat, gyűjtötte be a felek és egészek variációinak tárházát.
Mónika mama persze rájött az idős rejtett ténykedésére, de meggyőződött róla, hogy semmi kár nem érheti gazdaságukat, úgyhogy megelégedett ez apró tréfával. Titokban vetett egy sor eredeti puja magot Jóska birtokára. Látni kellett volna Jóska ábrázatát, amikor felszedve a termést, nem talált fél gumót. Keresztbe, hosszába és lefele áskált, de mindhiába. Jelentette az esetet a program vezetőjének, aki ugyancsak meglepődött. Pontosan ő sem tudta, mit kutatnak, de ez az eredmény nagyon kilógott a sorból. Ezért soron kívül helyezte, amit a vezetőség, hosszas vita után jóváhagyott.
Hamarosan a Zöld Karófok és más környezetvédő szervezetek tiltakozó akciókat indítottak a génmanipulációk ellen. A parlamentben is napirendre került az ügy. Végül törvényben tiltották meg a genetikai kutatások folytatását, a génkezelt növények termesztését.
Tehát a fél gumó „tiltott gyümölcs” lett. Ez azonnal felkeltette a maffia érdeklődését, így végre piaca lett a fél gumónak. De a kezdeti sikerek után a kereslet visszaesett, csupán pár aberrált gumó kör veszi e félresikerült kísérlet félresikerült termékét.
 
Csábi István: Karófia (15. fejezet:Karcsi bácsi hétköznapjai Tókiában) E-mail
2011. augusztus 24. szerda, 15:34

Itt az ideje körülnéznünk hőseink házatáján Tókiában.

Karcsi bácsi szakképzett szaktanácsadóként stabilizálta helyzetét. Továbbra is a tekepálya alagsorában lakott, bár megengedhetett volna magának kényelmesebb fészket is. Komfortját  apró szobájának parkettázásával javította. A parkettát saját maga rakta le a szoba egyik sarkába, olyan szakértelemmel, hogy a csomagolást meg sem kellett bontania. Nosztalgiából továbbra is dobozban aludt, de nem akármilyenben. A helyi dobozgyárban saját tervei alapján, saját méretére, egyedi gyártásban, a legjobb minőségű kartonból készítették az alkalmatosságot. Karcsi bácsi nagyon büszke volt a beépített elektromos lábmelegítőre. A fekhely egy királyi baldahinos ágy kényelmével vetekedett.
 Nehezen dolgozta fel a hírt, hogy Csókia város országos napilapokban jelentette meg pályázati anyagát a hajléktalan státusz betöltésére. A képviselő testület döntött így, mert véleményük szerint Karcsi bácsi olyan magasra helyezte a mércét, hogy a megfelelő utód kiválasztása nagy körültekintést igényel. Karcsi bácsi akcióba lendült. Közvetlenül Tókiába érkezése után több napot és éjszakát töltött egy tókiai születésű fiatalemberrel a város utcáin, parkjaiban, padjain. Megfelelő utódot látott benne, aki tovább öregbítheti a hajléktalanok hírnevét, és ősz fejére sem hoz szégyent. Pengének –így hívják a fiatalembert-, tetszett az ötlet. Rögtön nekifogtak a pályázati anyag elkészítésének, szerencsére nem volt szükség idegen nyelv ismeretére. Szakmai önéletrajzot írtak. Részletesen taglalták a legkorszerűbb kukázási, üvegezési technikákat és a kultúrált koldulás módszereit. Kisebbfajta illemkódexet készítettek az ingyenkonyhákon és hajléktalan szállókon elvárt viselkedéshez. Többek között kitértek az éjszakai búvóhelyek felkutatásának és higéniájának kérdésére is. Végezetül Karcsi bácsi szívhez szóló ajánlását mellékelték, aminek- mint később kiderült-, döntő szerepe volt a pályázat pozitív elbírálásában. A kijelölt bizottság egy személyes meghallgatás után Pengének ítélte a státuszt, amit az óta be is töltött.
Karcsi bácsi elfoglalt ember lett. Pistáék szerződésében külön fejezet foglalkozott a család
Tókiában beiskolázott kajófa csemetéinek lelki gondozásával, ami a kamaszkorú ifjak estében nem is bizonyult egyszerű feladatnak. Esténként ősi kajófa történeteket olvasott fel, polimibri dallamokat dudorászott megnyugtatásukra. Az iskola nagy szakértelemmel és műgonddal végezte a vadhajtások nyesegetését, de egy-egy csemeténél ez a beavatkozás különböző lelki problémákat hozott a felszínre. Egyébként a csemeték szépen haladtak a fotoszintézis, az általános botanika, az ornitológia, a vízháztartástan és az egyéb tantárgyak elsajátításában. Tornaórákon különösen törzshajlításból jeleskedtek. 
Jól alakultak Karcsi bácsi ügyei a Nekahiban is. Elmélyült barátságuk Tihamérral. A hivatalban nem volt túl sok dolga, a polimibri osztályon dolgozott, ahol mindenkinek meglehetősen nagy volt a mozgástere. Szerencsére Gongl Fajansznak is -aki az ismert módon a támogatások ügyében folyton úton volt-, így ritkán futottak össze, mert ezek a szituációk kellemetlenül érintették Karcsi bácsit. Fajansz riválist látott benne, fölényét elsősorban csókiai tapasztalataival igyekezett biztosítani. A kutatások nagy szabadságfokát a meglehetősen csekély ismeretek indokolták. Bőlé Tarantella minden eredményt politikai céljaira is fölhasznált, szavazatokat remélt az ősi kajóf madárral kapcsolatos kutatási eredményektől, melyek elsősorban a nemzeti érzületűek szívét dobogtatták meg. Ilyen esemény volt Gongl uram beszámolója a nemzeti színű polimibri kakas felbukkanásáról.
Tervbe is vették egy polimibri szobor felállítását az intézet udvarán.
 A Pista gyerekkel elvégezték a csókiai lemezfelvétel utómunkálatait. Belefogtak egy videoklip elkészítésébe is, aminek a vázát a polimibri röpködés főpróbáján vették fel. A legnagyobb titoktartás mellett Karcsi bácsi újra felöltötte jelmezét és tókiai helyszíneken is forgattakk pár jelenetet. Mindenesetre ettől a szereptől az idős a közeljövőben szeretett volna megszabadulni, ezért gyakran hozta szóba Pista előtt Penge barátját. A klipet és a lemezt karácsonyra tervezték piacra dobni. A forgatásról egyébként bővebben is szó lesz, mert annak kapcsán ismerkedett meg a Pista gyerek Dulinka Fulinkával.
Közben az  „utcai pujadratta” rendszeresen jelentkezett adásával. Nagy sikere volt, egy kikötői történtetnek, melynek Karcsi bácsi részese volt:
„Délutáni teámat fogyasztottam a „Füst és Ózonlyuk” nevű kisvendéglőben. (Megjegyzem, Karcsi bácsi talán gyermekkorában teázott utoljára, de az imázs érdekében jobbnak látta, ha így fogalmaz. Pechjére az adás után több meghívást is kapott ötórai teára.) Régi barátom a Csapos és Főpincér (-nem tévedés, valóban hosszú éveket hajóztak együtt, de ez egy másik történet-,) megkért, hogy zárás után kísérjem le a tengerpartra. Meglepődtem, mert a barátom sok éve a a tengerpart közelében sem járt, nyomós oka lehetett szándékának. Természetesen igent mondtam. Késő este érkeztünk a helyszínre, egy nagyon kedves öbölbe. Itt közölte velem, hogy tegnap a Jó Fejjel álmodott. Jó Fej egy különös lábasfejű lény, aki gyakran követte hajónkat tengeri útjaink során. Jó Lábaknak is nevezhettük volna, mert a fején kívül csak lábai voltak, de abból nagyon sok. Különféle mutatványokkal kápráztatott el bennünket. Jutalmul puja gumókat dobáltunk neki a vízbe, mert azt nagyon szerette. Csapos barátunk most is hozott egy zsákkal. Jó Fej nagyon jó fej volt, mert cserébe halakat dobált a fedélzetre, de csak abban az esetben, ha a gumókat Csapos és Főpincér barátunk szórta a vízbe, akit akkor természetesen nem így hívtak. Ebből arra következtettünk, hogy a két különös lényt különös kapcsolat köti össze. Erről ezen az estén is megbizonyosodtam, mert Jó Fej hatalmas fricskák közepette felénk tartott. A telihold fényében rendkívüli bemutatóban volt részünk. Jó Fej számtalan lába segítségével a víz fölé emelkedett, és a műkorcsolyázók kűrjére emlékeztető produkcióval szolgált. Két-, három-, sőt négyfordulatos ugrásokkal szórakoztatott bennünket. Bámulatosak voltak a lépéskombinációi. A kűr végeztével Csapos barátunk a vízbe dobálta a zsák puja gumót. Erre Jó Fej halakat és különböző tengeri herkentyűket dobált lábainkhoz. Ekkor a műúszókhoz hasonló mutatványt láthattunk, ami inkább egy komplett csapat bemutatójára emlékeztetett a sok láb miatt. A szinkron tökéletes volt. Jó Fej még egy csipeszt is rakott az orrára, így legalább megállapíthattuk, hogy van orra vagy valami olyasmi. Arra gondoltunk, hogy a tengerben is van már TV adás, mert honnan a csudából szedte volna össze ezt a tudományt egyébként. Körülbelül egy órán keresztül élveztük Jó Fej társaságát, aki újabb fricskák közepette távozott.”
 A következő estéken sok tókiai polgár látogatta meg a kis öblöt. Több mázsa puja gumót dobáltak a vízbe, de Jó Fej nem bukkant föl újra.
Karcsi bácsi nem tagadta meg önmagát, mert heti egy alkalommal társadalmi munkában hajléktalan fiataloknak tartott előadást. Különböző fogásokra (lejmolás, csikkgyüjtés, kukázás, fekvőhely készítése karton dobozból, segélyek igénylése, potyázás a vonaton stb..) tanítgatta a fiatal feltörekvő nemzedéket, melyeket az utcai túlélésben eredménnyel alkalmaztak is tanítványai.
Karcsi bácsi élete fölpörgött. Már fontolóra vette egy titkárnő alkalmazását. Nagy hibát követett el, amikor tervét Másenkának előadta. Másenkát a gondolat is féltékennyé tette. Karcsi bácsi engesztelésül egy wellness hétvégével lepte meg. A jövő héten utaznak. 
 
Csábi István: Karófia (16. fejezet: Jóska és Mendemonda kalandjai) E-mail
2011. augusztus 26. péntek, 12:49

Jóskával és Mendemondával utoljára a Füst és Ózonlyukban találkoztunk, ha emlékeznek onnan kettesben távoztak egy friss szerelem kíséretében. Órákig bolyongtak Tókia utcáin kéz a kézben. A valóság csak korlátozva létezett számukra. Természetesen fölkeresték a város híres-nevezetes Rómeó és Júlia parkját, ami a hagyományosan a szerelmesek kedvenc búvóhelye

A park hihetetlenül népszerűvé vált az elmúlt években, fenntartása egyre súlyosabb terheket jelentett a város kasszájának. Ezért pályázatot írtak ki üzemeltetésére, aminek nyertese a Piroska és a Farkas Társkereső Szolgálat lett. Ettől kezdve a fizető parkolók mintájára lehetett egy- egy padot elfoglalni úgynevezett padoló cédulák kitűzésével, amit a parkőrök rendszeresen ellenőriztek is. Néhány padhoz automatákat szereltek föl. A zöld területeket pokróc jegy váltásával használhatták a párocskák. Volt diák és nyugdíjas kedvezmény, amit a város kompenzált a szolgálat számára. A szolgálat fejlesztette a park infrastruktúrájét is. Lehetett pokrócot, szív formájú lufit és egyéb praktikus alkalmatosságot bérelni. Volt mézeskalács árus, óvszer automata, lelki segélyszolgálat, házassági tanácsadó, asztrológus, apasági teszt. Feketén viagrát is lehetett kapni. A környező utcák kereskedői, szolgáltatói is gyorsan alkalmazkodtak a szerelem iparhoz. Volt mozi, ahol kizárólag szerelmes filmeket vetítettek, romantikus kisvendéglő cigányzenével, erkély, ahol erkély jelenetet lehetett játszani, lőtér, ahol kizárólag Ámor lövöldözte nyilait önként vállalkozó célpontokra, stb.. Manapság a park Tókia turisztikai nevezetessége. 
Jóska és Mendemonda túlesett a formaságokon, és nagy műgonddal kedvenc padot választott. Már beesteledett, a szerelmesek egyetlen racionális tevékenységét művelték: a csillagokat vizsgálták.
Jóska hazakísérte kedvesét, nagyon nehezen váltak el.
Mendemonda szülei Trunklin városkából származnak ősi kajófás családokból. Anyai és apai nagyszülei most is ott élnek, de Mendemonda már Tókiában született. Családjuk puja gumó kereskedelemmel foglalkozik, hasonlóan Jóska családjához megélhetésüket nem tudták csak kajófászattal biztosítani, de a családi hagyományok tiszteletéül lányukat kajófász iskolába íratták. Mendemondáról tudjuk, milyen formás menyecske, de nagyon kevesen ismerik ritka hobbiját, a rovargyűjtést.
Mendemonda három éves születésnapjára édesanyja egy játékboltban hajas babát ruhatárral, babaszobát bababútorral vásárolt, ahogy az ilyenkor szokás. Az eladó egy véletlen folytán az ajándékok közé keverte az üzlet légycsapóját. Amikor az ajándékokat kicsomagolták, Mendemonda rögtön a légycsapót vette magához, amin erősen amortizálódva egy kétdimenziós zsákmányállat is föllelhető volt. A leányzót nem is érdekelte tovább a többi ajándék. Pár napon belül a légycsapászat minden fortélyát kitanulta. A szülők nem tulajdonítottak különös jelentőséget a dolognak, gondolták, majd elmúlik. Mendemonda már iskolába járt amikor rájött, hogy ezek a jószágok eredeti állapotukban, három dimenzióban is begyűjthetők. Módszere rejtve maradt, mert az első sikeres elfogásnak nem volt szemtanúja, a kislány pedig nem árulta el senkinek. Az iskola folyosóján egyszer csak felfedezett egy rovar gyűjteményt. Nem hagyta nyugton a dolog, bár még fiatal volt hozzá, de elérte, hogy fölvegyék az iskola entomológus szakkörébe. Ennek a szakkörnek ma már ő a titkára. Az elmúlt évben a Karóf Entomológusok Társasága az Aranygombostűre Tűzött Svábbogár kitüntetést nekik ítélte. Gyakran napokat töltöttek a természetben, egy ilyen túrára Mendemonda meghívta kedvesét.
A túrát négynaposra tervezték a Kajamári dombságba. Vonattal utaztak, sátrakban éjszakáztak. Régi szakkönyvekben szerepelt egy csak Karófiában ismert rovar leírása, de bizonyságot még nem sikerült róla szerezni. Minden valamire való entomológus vágya volt, hogy egyszer a gombostűje hegyére tűzze. Az esti tábortűznél Mendemonda megosztotta Jóskát szíve rejtett vágyával:
-Hallottál már a rotoros liszkáról?
-Még nem -vallotta be pironkodva Jóska.
-Ez egy nagyon ritka, nagyon furcsa bogár, még senkinek sem sikerült befogni.
-Majd én befogom neked, ha már megígértem, hogy a jövő héten lehozom neked a csillagokat is az égről, akkor egy bogár nem lehet gond.
-Te buta, azt sem tudod, hogy néz ki.
-Számít is az? A szerelem nem ismer határokat! Kapsz egy zsákkal!-hősködött Jóska.
-Ennek a bogárnak pont olyan rotorja van, mint egy helikopternek. Azzal tud repülni. Az egyetlen olyan földi élőlény, amelyiknek forgó szerve van. Mérnökök százai kíváncsi, hogy milyen a csapágyazása, a csapágyháza, milyen kenőanyagot alkalmaz, miből van a tengely, milyen a rotor szálszerkezete, mekkora a hatósugara stb.? 
-Van benne rugós tömítő gyűrű?- kérdezte szakértő ábrázatot vágva Jóska, pedig fogalma sem volt arról, hogy mi a franc az a rugós tömítő gyűrű, de remélte, hogy ilyen szakszavak használatával férfiúi tekintélyét erősíti.
-Nem tudom.
-Tömszelencéje biztos van.- jelentette ki határozottan és megnyugvással, önbizalmát visszanyerve Jóska. Mellesleg a tömszelencéről sem tudta, hogy eszik vagy isszák, de ez most nem is számított.
-Az biztosan van neki- nyugtázta Mendemonda. Valóban imponált neki kedvese.
Reggel Jóska úgy ébredt, mint akinek bogarat ültettek a fejébe: rotoros liszka, rotoros liszka, rotoros liszka. Mondták neki a latin nevét is, de hál’ Istennek elfelejtette. (Így legalább nekem sem kell leírni.)
A csapat szétszéledt a dombok között. Pistának egy csöppet sem volt furcsa a bogarászás, mert a legjobb barátjával gyakran eljárt kerek asztal körül lepkét fogni, ez legalább a szabadban végzett tevékenység. Természetesen Mendemondával kettesben kutakodtak, és tették azt amit egy szép tavaszi napon tehet egy fiatal pár kettesben. Ebédre sem tértek vissza a táborba, vittek magukkal elemózsiát. Egy domboldalban ejtőztek, amikor ismeretlen zümmögés ütötte meg fülüket. Szívük hevesen kalimpált, de nem láttak semmit. A zümmögés egy pillanatra elhalkult, majd újra fölerősödött. Érezték, hogy ez a liszka lehet. Pistának zseniális ötlete támadt. A filmekben látta, hogy a helikopterek leszállóhelyét egy kör közepére rajzolt kereszttel szokták kijelölni. Holmijukban mindig akadt puja gumó. Nagy csendben elkészített egy szeletet, aminek közepére eper dzsemből keresztet rajzolt. A leszállópályát alkalmasan elhelyezte, kezében lepkefogó hálót tartott. Nem kellett sokáig várni a világszenzációra, csodabogár egy tökéletes landolást követően a hálóban ficánkolt.
Este óriási bulit tartottak a rovarászok a rotoros liszka és elfogói tiszteletére. Jóska módszere kiválóan vizsgázott, mert másnap sikerült még két bogarat begyűjteni. Az entomológus szaklapok címoldalain Mendemonda és bogarai szerepeltek világszerte. Csodabogarunk forradalmi újításokhoz szolgált ötletekkel a mérnököknek a csapágyazás szakterületén. Mendemondát az ország különböző pontjairól keresték entomológus szakkörök, felkérésükre több élménybeszámoló tartott. A befogási módszer elterjedésével sikerült több bogarat is begyűjteni. Ez áttörést hozott a rotoros liszka életmódjának, étkezési szokásainak, családalapítással és szaporodással kapcsolatos hagyományainak és az egész karófiai rotoros liszka populáció kultúrájának megismerésében. A bogár jeles repülőgépgyártók érdeklődését is felkeltette.
A Pistát és Mendemondát összekötő szálak tovább erősödtek.
Melinda nyughatatlan természetére jellemzően már egy másik, ez idáig rejtve maradt rovar, a rotoros liszka közeli rokona, a propelleres katica felkutatását tervezgette.
Mendemonda a tekecsapat törzsszurkolója lett. Pistával, Karcsi bácsival, Bőlé Tihamérral és Jóska szponzorával, a csókiai kocsmárossal együtt izgulták végig a mérkőzéseket. A GTC nagyon közel állt a feljutáshoz. Jóska az egész idényben kimagaslóan teljesített. 
Sorsdöntő mérkőzés előtt álltak, a fővárosi Taroló Pajorok csapata állt már csak útjukban. A Pajorok évtizedeken keresztül az első ligában szerepeltek, de egy bunda botrány következtében visszaléptették őket a második vonalba. Minden hájjal megkent, rutinos játékosok alkották csapatukat.  Nevüket a csapat megújult vezetése erre az idényre változtatta meg az első ligában használatos Taroló Cserebogárról a jelenlegire. Feljutásuk esetén újra felveszik a régi nevüket, így motiválva a játékosaikat, mert mint tudjuk, a pajor a cserebogár lárvája, a cserebogár tehát a létezés egy magasabb szintjét jelképezi. Ismerjük a mondást: „Miből lesz a cserebogár?” Bár az idény során a Pajorok váratlan vereséget szenvedtek a szerény képességű Bodriai Vakondok csapatától, amit sokan a névvel előidézett komplexussal magyaráznak. (Mint tudjuk a vakondok örömmel látja étrendjében a pajorokat.) 
Tókia utcáin hemzsegtek a csapatot elkísérő Pajor drukkerek, de szerencsére nagyobb rendbontásra nem került sor. A legnagyobb incidenst egy kapatos drukker okozta, aki egy zsák cserebogarat röptetett egy elegáns vendéglőben, utalva arra, hogy ma Tókiában cserebogár lesz a pajorból. Elvitték a rendőrök, és stílusosan bebábozták a fogdába.
Óriási küzdelmet hozott a természetesen teltház előtt zajló találkozó. A csarnokban akkora volt a feszültség, hogy kénytelenek voltak az épület villámhárító rendszerén levezetni. Több bábú pozdorjává zúzódott a heves küzdelemben, olyan vehemenciával gurítottak a fiúk. Az utolsó pillanatig fej - fej mellett haladt a két csapat. A villámhárító sem bírt a terhelést, a feszültség kicsapta a biztosítékot. Síri csend és sötétség borult az arénára. Ezekben a percekben Tihamér, aki minden meccsen okozott egy kis zűrzavart, épp a majorett leánykák között téblábolt, elkezdett a sötétben tapogatózni. Sikongatások törték meg a csendet. Rövidesen megjött az áram, folytatódott a küzdelem. Eljutottunk az utolsó dobásig. Bamba, a Gurgula SC kapitánya következett. Egyetlen bábu állt, ha Bamba leszedi, a csapat NB I-es. Bamba nagyon erősen koncentrál, nekifut, lendít, rálép a cipőfűzőjére és elterül. A golyó kivánszorog Bamba alól, és lassan a bábú felé kezd csordogálni. A bíró fehér zászlóval jelzi: a dobást szabályosnak ítélte meg. A golyó, ha egyre lassabban is, de halad. Már csak egy méter, már csak ötven centi, húsz centi, tíz centi, 5,4,3,2,1 és zéro. A bábu felborul, a golyó sehova tovább. A GTC első ligás! A nézőtéren hatalmas ováció, Tókia másnap hajnalig ünnepli hőseit.
A tekecsapat tagjai a helyi újságok, a helyi tv és az egész város sztárjai voltak. Sok helyrevaló leányzó környékezte meg Jóskát. Melinda féltékeny alkat lévén fokozott ellenőrzése alá vonta Jóskát. Női furmányok sorozatával távolította el konkurenseit. Bármennyire is igyekezett, Jóska egyik törekvő osztálytársnője nagyon nehéz diónak ígérkezett. Borzasztóan bosszantotta, hogy még a Jóskáról készült fotók hátterében is föl-föl tűnt Dulinka Fulinka, így hívták ugyanis a némbert. Ellentűz gyújtását tervezte el: Pista kezére játssza Fulinkát. Fulinkáról köztudott volt, hogy kacérkodott a modellkedéssel és a színészi pályával.  Mendemonda közös programot szervezett  négyőjük számára. Stílszerűen moziba mentek. Előtte Pistát egy kicsit meggyúrta:
-Ismered Dulinka Fulinkát, azt a helyes kis tyúkot, Jóska osztályából?
 -Aki a Jóska mögött sertepeltél a fényképeken?-kérdezett vissza Jóska, aki már sokszor gondolt arra, hogy szívesen tehermentesítené barátját az észrevehető ostrom alól.
-A múltkor érdeklődött felőled, holnap moziba jön velünk gyere Te is!- ez nem pontosan fedte a valóságot, de majd fogja. Mendemonda még aznap délután összefutott Fulinkával:
-Jó, hogy látlak! Holnap moziba megyünk Jóskával, velünk tartasz?
-Örömmel!
Az állítás „moziba jön velünk” fele máris igaz.
-Jön Pista is.
-Ki az?
Az állítás másik fele is igaz lett, mert Fulinka ugyebár Pistáról kérdezett.
-Jóska régi barátja. Épp egy videoklipet forgat, ha jól tudom szereplőket keres.
Fulinkát mostmár érdekelte is Pista.
Egyetlen egy apróság volt már hátra, Pista nem tudott róla, hogy női főszereplőt keres klipjéhez. Este Mendemonda kereste telefonon: „Van már női főszereplője a klipednek?” Pista kitérően válaszolt, és elgondolkozott, tényleg jól mutatna egy női főszereplő a klipben.
Holnap mozi, de az egy másik fejezet.
 
Csábi István: Karófia (17. fejezet: Moziba megyünk) E-mail
2011. augusztus 28. vasárnap, 07:22

Mendemonda természetesen egy romantikus szerelmi történetre vitte barátainkat a szerelmesek parkja mozijába. A főszereplő óvodásként plátói szerelemre gerjedt óvó nénije iránt. Megható jelenetekben Ákoska végig zokogta Marína néni meséit Hófehérkéről, Csipkerózsikáról. Az óvodai jelmezbálokon, gyermekzsúrokon rendszeresen csúf békának öltözött, remélve, hogy Marina néni egyszer megcsókolja, és királyfivá változva plátói szerelme beteljesülhet. Hősünk már felnőtté vált, de tudatalattijában még ott szunnyadtak érzései. Jelmezbálakon például rendszeresen csúf varangyként jelent meg. Egy tavaszi napon séta közben Marinát vélte felfedezni. Nem is tévedett sokat, mert az óvőnő felcseperedett leányával találkozott, akit szintén Marínának hívtak. Ákos hazarohant, magára kapta béka jelmezét és Marína szeme elé került. Marína szíve megindult, nem tétovázott, rögtön megcsókolta. A béka Ákossá változott. Gyorsan esküvő szervezőhöz mentek, és hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. A közönség könnyezett, óriási volt a siker Pista meglepte Fulinkát egy plüss békával, amit egy leleményes fickó árult a mozi kijáratában.

Valami elkezdődött! Négyesben betértek egy hangulatos kisvendéglőbe. Mendemondának sürgős dolga akadt, Pista és Fulinka kettesben találta magát. Fulinka szólalt meg:
-Tényleg videoklipet forgatsz?
-Igen, már több jelenet kész is van. Ha gondolod egyszer meg is mutathatom.
-Örömmel megnézem. Nekem is van már pár kazettám, mindig is vonzódtam az ilyesmihez-felelt Fulinka, és közelebb húzódott Pistához.
Megállt az idő. Kiderült, hogy milyen sok közös témájuk van, záróráig maradtak. Fulinka a közelben lakott. Pista hazakísérte, csókkal váltak el.
Fulinka vidéki lány. Karamanda kisvárosban nevelkedett. Apja kívánságára került pujász iskolába, aki tehetős pujásznak számított. Fulinka nem nagyon lelkesedett az iskoláért, mert mint tudjuk más irányú volt az érdeklődése. Ennek ellenére jól beilleszkedett környezetébe. Fulinka nagyon csinos, tűzrőlpattant teremtés. Haja szőke, szeme kék és mindene pontosan a helyén. Ezt Pista már az első találkozásukkor leltárba is vette. A későbbiekben nyilvántartását nagy műgonddal, sűrű gyakorisággal ellenőrizgette.
Pista albérletében találkoztak legközelebb. Megnézték a polimibri madár röpködéséről készült kazettát, hallgatták a fülbemászó polimibri dallamokat. Fulinkának nagyon tetszett az egész. Több ötlettel is szolgált. Többek között megértette Pistával, hogy mekkorát dobna egy női főszereplő a klipen. Pista ezt belátta, és közösen elkészítették az új forgatókönyvet. Fulinka tervezgethette, hogy milyen kosztümöt is visel majd az egyes jelenetekben, mert természetesen Pista csak is őt tudta elképzelni a női főszerepben.
Jól kiegészítették egymást. A megfontolt Jóska sokkal fölszabadultabb volt a szertelen Fulinka mellett, akinek pedig hasznára volt új barátja visszafogottsága. Minden szabadidejüket együtt töltötték. Ők is választottak törzshelyet a szerelmesek parkjában. Monogramjuk ma is látható kedvenc padjuk támláján. 
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 3

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 601 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs