Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

Sorin Stoica (1978-2006) román költőSorin Stoica versei elé
2010. december 30. csütörtök, 00:24

Egészen biztos, hogy Sorin Stoicát azért kezdtem el fordítani, mert megtudtam, hogy tragikusan és bűnfiatalon halt meg. Jóformán ki se írhatta magát becsületesen, munkái máris post mortem jelentek meg és ekként kénytelen begyűjteni a neki kijáró babért is.

Bár ha jobban meggondolom, előbb elolvastam néhány versét a Panseuri involuntare c. kötetből, amelyek azonnal fölkeltették az érdeklődésemet: ki lehet ez az ember? Honnan jön?

Született Băneşti-Prahovában, 1978, meghalt 2006-ban, súlyos betegségben. Rendkívül tehetséges költő, prózaíró, antropológus. Egyidőben a bukaresti egyetemen tanársegéd és a Parasztmúzeum kutatója. Jelentősek prózakötetei, illetve az oral history műfajában készült mélyinterjúi, amelyek kiművelésében szorosan együttműködött professzorával, Rostás Zoltánnal.

Antropológiai érdeklődésének köszönhető az az antológia is (Cartea cu EU-ri, 2005), melyben szerzőtársai mellett Sorin Stoica a projektben részt vevő tanulók őszinte, nyers, sokszor szürrealista megközelítésű világlátása nyomán alkotta meg Együgyű mondolatok (Panseuri involuntare) c. ciklusát.

Korai halála önkéntelenül is mítikus fénybe vonta a kimagasló fiatal tehetség alakját, a megjelent nagyszámú nekrológ súlyos veszteségként érzékelte az idő előtti távozást.

Több tucatnyi versét áttanulmányozva és kiválogatva megállapíthattam, hogy a hang, a költői alapállás nagyon ismerős volt számomra; magyar költészetben Kenéz Ferenc az ehhez hasonló versbeszéd sikeres kidolgozója a huszadik század nyolcvanas-kilencvenes éveiben. A Stoica-féle verseken meglátszik, hogy a szerző "hozott anyagból" dolgozott, amelyben a szárnyaló gyermeki fantáziát kötelezően megmerevíti az autentikussághoz való ragaszkodás. Úgy kell elfogadnunk ezt a fajta költészetet, ahogy megszületett: a tudományos kutatással foglalkozó költő akaratlan, idejekorán felismert játékának.

Cseke Gábor

 
Sorin Stoica: Együgyű mondolatok 1.
2010. december 30. csütörtök, 05:00

Miért álmodozunk?
(De ce visăm?)

Álmodozunk hogy tudjuk mihez kezdjünk holnap
Álmodozunk hogy másoknak legyen mit mesélni
Vagy hogy valami ne váljon valóra.
Álmodozunk mert az álomtól elálmosodunk
És gondolataink elunják magukat.


Ha láthatatlan lennék…

(Dacă aş fi invizibilă…)

Először is írásban közölném anyuval hogy láthatatlan vagyok
És ne ijedezzen ha valami megmozdul a házban
Benéznék a szegények ablakain
Hogy fogalmam legyen hogyan is tudnak megélni
Autóbuszra szállnék és idegen országokba utaznék
Védeném az országot
És legfőképp a családot
Majd megvívnék a gonoszokkal
És ők még csak az okát se tudnák miért
Áthatolnék mindenféle szilárd dolgon
Ha láthatatlan lennék
Bevonulnék az osztályba és a tanító néni így szólna:
- Hol van Andreea tanuló?
Építenék magamnak egy nagy házat
Két emelettel
Mindenkit megrémítenék aki nem hisz a szellemekben
És mindennek a tetejében bebújnék a televízió dobozába
Hogy lássam mi zajlik odabent?


Kapitalizmus
(Capitalism)

A kapitalizmus asszem olyan
Mint egy három emeletes tömbház
Amelynek lakói idegesek tőle.
A kapitalizmus sztrájk
Egy embercsoport
Akit lenyűgöz a városi tőke
Egy ország amely bennünket igazgat
Egy hazudós újság
Egy dallam a Tőkéből
Két szőke bombázó ajkán
A kapitalizmus valami amit más országokban lelünk föl
Vagyis a hely ahol a pénzt tartják.


Hogy néz ki egy paraszt
(Cum arată un ţăran)

Egy paraszt általában eléggé ágrólszakadt
A bőre cserzett
Sok ránc az arcán
Szorgalmas és egyszerű
Még pontosabban úgy néz ki, mint egy ember népviseletben
Igazából a paraszt mindig népviseletet hord
És báránybőr kucsmát
És mikor az ágyba bújik, gatya van rajta
És néha még valami
És enyhe moldvai kiejtéssel beszél
És egy idő óta kész palimadár pedig csak megjátssza magát


Beszeszelők
(Alcooliţii)

Azokat akik az asztal alá isszák magukat
Beszeszelőknek hívják
Ezeknek a szerencsétlen embereknek
A hasában szivacs képződik
És mikor az kiszárad, szomjúhozik és kérve kér
És az emberek adva adnak
Mert ilyenek a beszeszelők
Ezek a beszeszelők egy-kettő asztal alá isszák magukat
Mert ők ott jobban alszanak
Vagy ki tudja, tán ők is látni szeretnék

 
Sorin Stoica: Együgyű mondolatok 2.
2010. december 31. péntek, 10:46

Tehetség
(Talent)

A tehetség valami olyan fogyaték amivel egyes emberek születnek
A tehetség megtanulni embernek lenni ha nagyok leszünk
A tehetség az ha valaki dörzsölt és a jég hátán is megél
A tehetség valami olyasmi ami az ostobák fölött szárnyal
És aztán belénk költözik
És egy színpadon fellépünk rikoltozni mint a bolondok
Vagy minek szaporítsuk a szót
A tehetség az, hogy van valakid a hadseregnél.


Miért nincs szoknya a férfiakon?
(De ce bărbaţii nu poartă fustă?)

A férfiak nem hordanak szoknyát
Mert hímneműek
Úgyhogy a törvény se igen engedélyezi nekik
Voltak egyesek, akik hordtak valamikor
De látták hogyan néznek ki
No meg ha egy nő levágatja a haját azonnal felismerszik
A szoknyájáról
És ha a férfiak szoknyát viselnének nem focizhatnának
És nem is rögbizhetnének
És miért ne mondanánk ki?
Aki a szoknyát kitalálta, az a lányoknak dedikálta.


A zene
(Muzica)

A zenét olyan ember találta fel, aki sok-sok évvel ezelőtt élt
Nagyon szomorú volt
És szeretett volna felvidulni.
Gutenberg volt a neve.
Egy szép napon Gutenberg könyvet
Olvasott az ágyban
Vagy a tévét nézte
És szóla:
- Mi lenne, ha valami modern dolgot teremtenék, mondjuk zenét?
Csakhogy, valamivel korábban, úgy 8-9 millió éve
Más emberek is föltalálták a zenét
Egymásnak ütődve
Felfigyeltek a hangok közti különbségre.
Ezután egy ősember nagyot rikkantott
Egy iszonyúan mély szakadék mellett
És visszhangja támadt
Mire többen is odajöttek
És különböző hangokon rikoltoztak, egy ütemre
Napjainkban egy zenésznek hasonló ötlete támadt
A tévét nézve.
Henri Coandă volt a neve,
És szerette volna, ha az emberekben több a romantika.
Ámde, egészen másként esett meg egy Bétóven
Nevezetű jeles histórikussal
Aki azt állította, őseink találták fel a zenét
Hogy országunknak is legyen himnusza.


Miért nyírják tövig a katonák haját?
(De ce soldaţii trebuie să se tundă pe piele?)

Katonák esetén kívánatos a tövig nyírt haj
Meggátolni a tetvek felbukkanását
Amelyek elszaporodnak
Az elszenvedett körülmények miatt.
És hogy könnyedébben mozogjanak a gyakorlaton.
Hogy a hajuk ne takarja el látómezőjüket.
Hogy aztán bekenve géllel
Égnek állhasson a hajuk
Mivel a háborúban nem túl jól látszanak a fejek.


Boksz
(Box)

A boksz törvény által engedélyezett sport
A ringben tartózkodók
Felnőtt emberek s tanultak, hogy oda jussanak
Egy éremért és az országukért.
A szorítóban érmekért bunyózunk
És eldönteni ki a bölcsebb.
Értsük hát meg egymást, ha a szorítóban szétverjük a másik pofáját
Az egy szervezett dolog.

 
Sorin Stoica: Együgyű mondolatok 3.
2011. január 01. szombat, 10:02

A felnőttek miért nem játszanak?
(De ce nu se mai joacă oamenii mari?)

Mindenki felel valamiért
Amikor felnőtt lesz belőle.
Ha minden felnőtt játszana
A világ nem lenne világ
Mert nem volna ki foglalkozzék vele.
Kész, nekik már befellegzett!
A felnőttnek otthoni feladatai vannak
És azt hiszem röhejes lenne
Olyan szülőt látni, aki gyerekholmikkal játszik.
Mivel a nagyok
18 éves kor fölött felnőttek.
Így tehát, a gyerekkor alapja a játék,
Míg felnőttnek lenni súlyos terhekkel jár.
Mit mondjak még?
Jól tudjátok, mennyi társadalmi tennivaló vár a nagyokra.


Ha egy földönkívülivel találkoznék...
(Dacă m-aş întâlni un extraterestru...)

Legelőször is megkérdezném hogy mi a neve.
Megkérdezném vannak-e szülei amiként nekünk.
Megkérdezném hol lakik
Hogy hosszasabban eldumáljunk.
Kérdeznék ezt-azt szülőhelyéről.
Megkérdezném: - Do you speak English?
Megkérdezném milyen sportágat kedvel.
Megkérdezném hogy fiú-e vagy lány.
Vagy valami ilyesmit:
- Mi újság a Marson?
- Pazar ott minden, de nincsenek virágok s állatok,
csak hozzánk hasonló földönkívüliek.


Király és elnök
(Rege şi preşedinte)

Igenis rendjén való hogy az elnök csak 8 évig vezessen
Egy király viszont életfogytiglan üljön a trónon.
Mert az elnöknek eltompul az agya
Annyi törvényhozástól.
Meg aztán lehet, hogy a király beragasztózta a trónját
Bárhogy is legyen, az elnök nem király, hogy koronát viseljen
Meglehet hogy nem is annyira igazságos
És az országért sem adja életét.
De a királyok trónon ülnek
És életük az országé.
Egy király mindig az országára gondol,
Hogy ne hozzon reá szégyent.
Míg egy elnök csakis a pénzre gondol.
Ezért azt hiszem az elnök sóhajtozik
Amiért nyolc éven át nem tehet amit akar
De a hagyomány kötelez.
Ha viszont egy királynak van sütnivalója,
Megkérheti a többieket, hogy még tűrjék.
Mert a királynak életfogytiglani az uralma.
És nem árt arra gondolni, hogy
A király nem jut egykönnyen más álláshoz.


Szórakozás
(Distracţie)

A szórakozás az iskola ellentéte.
Annyi mint környezetednek gondot okozni.
Akkor beszélünk szórakozásról, amikor annyira boldog vagy
Hogy le sem tudnád tagadni
Hadd magyarázzam meg.
Én mulatozom,
Megállás nélkül ugrabugrálok,
Vidám táncot járok a haverekkel.
Nevetek és táncolok
Vicceket mondok és játszom a tyúkeszű lányt.
Kész bolondokháza
Otthon szemetelek
Hogy anyámnak legyen mit takarítani

 
Sorin Stoica: Együgyű mondolatok (4)
2011. január 04. kedd, 08:31

 

Március 8
(8 Martie)
 
Mivel hogy országunkban
A gyengébb nemet többre tartják
És az asszonyok zúgolódnak ha nem csodáják őket
A férfiakra senki se gondolt
Március 8-at szervezni számukra
Nehogy féltékenyek legyenek
Mivel a férfi a család feje
S havereivel akkor múlat amikor csak akar
 
 
A legostobább állatok
(Cel mai idiot animal)
 
A legostobább állat asszem a rák
Mivel mindegyre hátrál
Vagy a disznó mert olyan fura az orra
Vagy az én fecsegő papagájom,
Ha varjúnak nevezem, szitkozódik.
Vagy a hiéna, mert kacag mint a bolond.
Azazhogy megálljunk!
A legostobább állat mégis az ökör,
Mivel hogy
Valahányszor egy ember ostobaságot művel
azt mondják rá: “ökör”.
 
 
Kommunizmus és kapitalizmus
(Comunism şi capitalism)
 
A kommunizmus egyenlő emberekkel történt.
És a kommunizmusban
rosszul éltek, nagyon rosszul éltek.
Most sem élnek jól,
de azért sokkal jobb a helyzet.
A kommunisták rombolnak, míg a kapitalisták helyrehoznak.
 
 
A pszichológus
 
(Psihologul)
 
 
A pszichológus gyógyítja az embereket
a saját lelküktől.
Vigasztalja az embereket.
Olykor-olykor még gyógyszerrel is foglalkozik.
Röviden, egy pszichológus a pszichológiával foglalkozik,
vagyis a “szifilisz” nevű betegséggel.
 
 
Az angyal
(Îngerul)
 
Egy angyal épp mint egy gomolyag,
csakhogy szál helyett
jószándékból van föltekerve.
Egy angyal úgy néz ki, mint egy szárnyas gyerek.
Akár egy jó szellem,
de apró lábai vannak.
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1512 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs