Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

Sorscédulák-antológia: Békássy Ferenc
Holtomiglan
 
 
Valahol künn orosz határon
Lesz az utolsó pillanat,
S ha csűrbe takarit az élet,
Majd ad helyettem másikat.
 
Jöjjön a másik, én hadd menjek,
Nekem az érzés kinja sok,
Tőlem nem múlik el szerelmem
Én most is még: rád gondolok.
 
Nekem nehéz az emlék terhe,
S hínak a katonasirok,
De hogyha utolsó percem
Én akkor is rád gondolok.
 
 
Tóth Árpád:
Elmerült sziget (Békássy Ferenc versei)
 
 
Az ifjú költő elesett a borzalmas háborúban s míg eltűnődve lapozzuk át a kicsiny kötetet, melybe kegyeletes kezek összegyűjtötték zsenge verseit, meghatott figyelmünk először azokon a sorokon borong el, melyek a vérontás e szívettépő napjaiból szólnak. Egy-két ilyen költemény kerül csak a kis gyűjteményben, ez a gyermekifjú sem hajszolta nemes lelkét tyrteuszi lázba, elégikus rímek csendülnek a kaszárnya-udvarról, ahol sápadtak a vadgesztenyefák, levélhullás mélabúja üli meg a szívet s a gondolat a harcmezőre száll:
 
"Mikor lesz ott aratás elég?
Arató katonák! Mikor lesz elég?"
 
Nemzetéről, „a végtelen vadon világban elmúlhatatlan nemzet”-ről is dalol, - mély és megindító szerelemmel félti a „végítélettől”. Önnön ifjú életére pedig már ránehezedik a kora pusztulás bénító sejtelme: „Virít-e a virág ifjak sírjainál?” kérdi s búcsúzó „Ének”-ében rezignáltan mond feleletet: „Hogyha eltakart a föld, befödött a sárga föld, sírhatnak utánad!”
Nem ezek a legértékesebb megnyilatkozásai Békássy Ferenc ifjúi tehetségének, de most ezek hatnak meglegközvetlenebbül s a kritikus – megilletődöttségében – tétován nyúl tollához, vajon lehet-e, hacsak vázlatosan is, képet rajzolnia e tragikusan tovatűnt költői lélekről, – a részvéttől reszkető hang tud-e objektív mérlegelésre keményedni?
A magyar líra kétségkívül kiváló értékeket veszített Békássy elnémult költészetében. Ez a huszonkét éves ifjú, meglepő komolyságával, bölcselkedő elmélyülésre való hajlamával, már e zsenge kötetben is egyénien ható vonásokat tudott fölmutatni. Újabb költőinknél talán általánosan uralkodó a szinte hevesen közvetlen líraiság, az érzések áradata korláttalan csap ránk, a formák finom védő és tartó gátjai, a hasonlatok színes vitorlájú hajói együtt sodródnak e forró és fantasztikus folyam hömpölygésével s a gondolatok úgy jelennek meg, mint a meder titokzatos mélyéből fölszakított, olykor bizarr és érthetetlen formájú kövek. A fiatal Békássy legmegkapóbb vonása, hogy nála csaknem mindig hiányzik ez a heves líraiság, gondolatok kemény konstrukcióit építi egy-egy versébe s mégis érezzük, hogy lírát ír, egy ifjúi lélek vívódásait, reményét, koraérett kiábrándulásait, a férfiasság dacoló és nemes fölényének akaratát, - de mindezt úgy, ahogy egy nagy fáradsággal, kemény kövekből épült palota láttán is érezhetünk mély, lírai meghatódást.
Arany Jánoshoz, a Dantéről írt halhatatlan lírai elmélkedés költőjéhez talán ő léphetett volna legközelebb, aminthogy az Arany-szabású költők is voltak kedvencei – első zsengéit Babits Mihálynak küldte el.
Mivé fejlődhetett volna e nagyrahivatott ifjú, ki tudja? Mennél többre becsüljük az eredményeket, melyekre a kitűnő kezdet következtetni enged, annál fájóbb a tudat, hogy irodalmunk örökre elveszítette őt. Elnézzük okos arca kedves vonásait a kötete elé illesztett képen, el-elismételjük egy-egy már teljesen érett csengésű sorát, szomorú mosollyal mulatunk ifjúi fontoskodásán, mellyel verseiben itt-ott ritkítva szedeti a szavakat, tűnődve állunk meg a töredéknek maradt „Bacchus”-kompozíció egy-egy strófájánál, melyben még hallatlan gyermeki naivság ölelkezik végzetes és férfias komolysággal: – oh, úgy hatnak ma, mint valamely gránáttépte katedrálisban egy zúzódott oszlopfő: a szigorú vonalak közt gyermeteg hajlású figurácskák – mindez odavan örökre, Békássy Ferenc 1915. június 25-én, 22 éves korában hősi halált halt Dobronoutznál, királyért és hazáért...
 
[Forrás: Nyugat, 1916 / 6. szám]
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#7 Omer 2020-09-07 07:43
This information is worth everyone's attention. When can I
find out more?

Feel free to surf to my web page Demetrius: http://club-dieta.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.secretsearchenginelabs.com/information/2358170-Interior-Designing-Modular
Idézet
 
 
#6 Melba 2020-02-29 01:22
I value the information on your web site. Cheers!


My web site - proteine pour prendre de la
masse musculaire: http://comment-prendre-du-poid2018.ovh/
Idézet
 
 
#5 Nichol 2020-02-29 01:12
Superb Web page, Continue the fantastic work. Regards!

My site :: come aumentare i muscoli: http://aumentaremassa2018.ovh/
Idézet
 
 
#4 Kathryn 2020-02-28 23:51
Keep up the great job and generating the crowd!

My web page - mejor creatina del mercado: http://mejor-suplemento-muscular2018.ovh/
Idézet
 
 
#3 Marcel 2020-02-28 23:50
Great web website! It looks extremely professional! Maintain the great
job!

My page http://piperinox-review.eu/: http://piperinox-review.eu/
Idézet
 
 
#2 Tasha 2019-12-27 17:16
Awesome Web site, Stick to the fantastic work. Regards!my website ... érection: http://traitementimpuissance2017.ovh/les-problemes-avec-la-puissance-sexuelle.html
Idézet
 
 
#1 Békássy 2017-04-22 08:05
Az első három versszak lemaradt:

A szélsöpörte utcán járok
És nem találom a helyem,
Mert annyi szédületes álom
S a boldogságom jár velem.

Az a boldogság, mely csak ábránd,
Melyért hiába esdne szóm,
Most itt kísért és késztet: várnak
Valami nagy találkozón.

Szívemet járja át az emlék,
Hallgatag kínnal tör elő,
Hívnak a párás lámpalángok
S az utcavégen temető…

I.n.: Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai. Szerkesztette Weiner Sennyey Tibor. Kiadta az Aranymadár Alapítvány. Budapest, 2010. 148 o.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1554 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs