Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Sorscédulák-antológia: Yolland Arthur
Háborús Anglia életéből
 
 
Furcsa helyzetekbe kerülhet az az „ellenséges idegen", aki nem annak született. Magam is különös helyzetben voltam múlt októberben, amikor az angol lapok a kormány abbeli rendelkezését közölték, hogy az összes katonai korban levő „ellenséges idegen" férfiak kivétel nélkül letartóztatandók és a katonai hatóságoknak rendelkezésére bocsátandók. Természetesen nem tudhattam, hogy a letartóztatás végrehajtása az illető rendőrhatóság belátására van bízva, és hogy az illetékes „Chief Constable" saját felelősségére szabadon hagyhatja azokat az idegeneket, akiket nem tart „veszedelmesek"-nek. Ki voltam téve annak a veszélynek, hogy abban a megyében legyek internálva, amelyben édes bátyám volt a Vörös Kereszt főparancsnoka, egy barátom pedig az igazságszolgáltatás legtekintélyesebb őre. Folyamodtam is minden összeköttetésemhez; unokabátyám, egy magas katonai hivatal viselője; képviselő barátaim; meg mások is biztosítottak arról, hogy itt csakis a „ Chief Constable" belátása segíthet. Kissé aggódva tértem vissza a favershami rendőrségre: ott azonban arról értesültem, hogy a megyei rendőrfőnök utasítást adott, hogy egyelőre nem kell engem letartóztatni.
 
 
*
 
A falu postahivatalában (amolyan vegyeskereskedéssel egybekötött pletykabörze volt) feleségemmel franciául beszéltünk. Végzetes hiba volt a szövetséges nemzet nyelvével élni: másnap a „parson" (falusi plébános), aki ilyen helyen nagy úrhiszen azért nevezik „parson "-nak, vagyis főszemély- nek –, figyelmeztette a „farmer-"t, akinek házában laktunk, hogy ne adjon többé menedéket német kémeknek! Ezért elhatároztuk, hogy legközelebb, nehogy németeknek nézzenek (ami a „kém-mániá"-val telített levegőben kész veszedelem volt), németül beszélünk. Azonban a , de rettenetesen  korlátolt eszűami, tekintettel 45 évi falusi tartózkodására, talán nem is csoda –  "Parson"  még  folytatta hivatalát. Egy szép napon arra a tudatra ébredt, hogy mi fényjelzésekkel boldogítjuk Sheerneesst! Nagyon rosszul esett neki, amikor házigazdánk arról értesítette, hogy nincs nálunk jelző készülékünk, és hogy Sheerneess angol hadi kikötő! Elárulta a szegény pap földrajzi tudatlanságát és elesett a „Daily Express" kitűzött jutalomdíjától.
Az egyik fiúiskola igazgatója felkért, tartsak egy-két előadást Magyarországról tanítványai és meghívott közönség előtt; hiszen oly ismeretlen az angolokra nézve az az ország, amelynek sorsa akkor, az angol újságok szerint (ez áprilisban volt), az orosz „gőzhenger"-hez volt odaláncolva. Az utolsó előadás után egy idősebb hölgy hálás köszönetét fejezte ki nekem azért, hogy Magyarországot részére felfedeztem ! Kérdezte, hogy csakugyan annyira „európai" az élete; hogy az emberek tényleg civilizált ruhában járnak-e, hogy igazán oly fejlett a zenei és művészeti világa; hogy valóban bátran utazhatnak-e az idegenek? Végre azt a szándékát fejezte ki, hogy a háború után, magas kora ellenére is felkeresi Magyarországot, ha nem lesz az oroszok kezében! Megnyugtattam.
Pedig az oroszokugyancsak az angol lapok szerintaz angolok legfelvilágosodottabb szövetségesei voltak, akiknek intézményeit és kormányrendszerét mintaképül állították oda! Tudom, hogy az a lelkesedés, amely minduntalan kísérte a „gőzhenger" működését, csak mesterséges volt; ezt az egyik rendőrtisztviselővel folytatott beszélgetésem világosan bizonyította. Az illető sehogy sem tudott kibékülni azzal a gondolattal, hogy hazája sorsa a legsötétebb reakció legtipikusabb képviselőjének sorsával oly szoros összefüggésben áll. Ismerte a történetet, és a természetes következményeket le tudta abból vonni. Nagy rokonszenvvel és hozzáértéssel beszélt Magyarországról: legnagyobb meglepetésemre asztalán (pedig váratlanul jöttem utazási engedélyért) Vámbéry, Knatchbull Hugessen, Reich Emil és a Stokes házaspárnak Magyarországról szóló könyveit láttam. Mondta is, hogy egy olyan nemzet életével kíván foglalkozni, amelynek szereplése Európa történetében jogcím arra, hogy előharcosa legyen az igazi kultúrának: nem pedig olyanéval, amellyel való szövetsége Angliára nézve örök szégyenfolt marad. Elő is vette a krími háborúról szóló könyveit, és lelkesedéssel szónokolt arról az időről, amelyben Tennyson felhívása, hogy az „óriás hazug" ellen lépjen fel egész Albion, még nem volt írott malaszt. Sajnálta a régi időket: pedig egészen fiatal volt. Sajnálta a Németországgal való ellenségeskedést: pedig rendőrtisztviselő volt, akire az „ellenséges idegenek" ellenőrzése volt bízva. Undorodott az orosz szövetségtől, és jósolta, hogy nincs messze az időpont, amelyben a jelenlegi jóbarátok mint halálos ellenségek állanak majd szemben egymással. „Hiszen Keleten mindketten nem terjeszkedhetünk", mondta: „és merem állítani, hogy a kultúra érdekében áll, hogy az angol és ne az orosz legyen a hatalom birtokosa Keleten".
Itt ugyan Japán már megelőzte a jelenleg szövetségben álló versenytársakat: azonban a rendőrtisztviselő kifakadása kitűnően jellemzi azt a bizalmatlanságot, amellyel az átlagos angol az orosz szövetségessel szemben viseltetik.
Pedig az Oroszországról szóló, „helyes" szempontból szerkesztett irodalom csak úgy falta a nyomdafestéket: a vasúti állomások „bock-stall-"jai minden héten újabb, még olcsóbb népszerű kiadásokkal kedveskedtek az utazóközönségnek. Még H. G. Wells is felcsapott Oroszország fogadatlan prókátorának: meggyőző tollal megírt könyvével bizonyította, hogy kliense mennyire megelőzte Európát úgy kultúra mint gondolkodás tekintetében; hogy Oroszország győzelme véglegesen biztosítja a kisebb nemzetek „szabadságát", mert oly csodálatos átalakuláson megy keresztül az orosz nép, amely feltétlenül megbuktatja a régi korrumpált rendszert és helyébe emeli a felvilágosodást. Mindenről meggyőzi a gondolkodó olvasót ez a remekmű, csak arról nem, hogy írója valaha is látta volna Oroszországot.
 
 
*
 
Érdekes, hogy Le Queux, aki hitelezői elől a Selfridge cég reklámcsináló irodájába menekült, ahonnan a szépirodalmi reklámcikkeket önti naponta a „Westminster Gazette" és az „Evenig Standard" hasábjaiba, a háború idejére kitűnő üzletnek találta a honfitársainak németfélelmére hivatkozó rémregényeket. Épen arra a német-félelemre, amelyet az ő iskolája talált ki. De hát még Le Queux is kénytelen beismerni, hogy Britanniát más veszedelmek is fenyegetik: pl. az apátia. Mindenesetre az élelmes író újabb kitűnő jövedelmi forrást fedezett fel: honfitársainak önfenntartási ösztönét támadja meg. Remélem, hogy hitelezői is hasznát látják majd vállalkozásának.
 
 
*
 
A hajón történt, az átkelésnél Folkestonetól Boulogne-ba. Rettenetes viharban himbálództunk jobbra-balra: egyik gyermekünk beteg lett; sírt és nem volt módunkban fájdalmát csillapítani. Akkor oda jött hozzánk egy angol tengerész-katona, aki öt hónapon keresztül szenvedte az Északi-tenger borzalmait. Szódavizes üveg volt a kezében: a gyermek előtt letérdelt és megitatta vele a szódavizet, míg arról beszélt, hogy hiszen már csak öt percről van szó, és hogy igazán a vihar nem is vihar. A gyermek azonnal jobban lett: de ez a közkatona nem tágított mellőle addig, amíg a hajó nem érkezett be a boulogne-i kikötőbe. Megható volt a Dél-Afrikába készülő „marine" szeretetteljes ragaszkodása és ápolása. De az a „még öt perc" sehogy sem fért be legkisebb gyermekünk fejébe: annyira nem, hogy a végén meg is kérdezte a katonát, hogy nem volt-e valamikor pap? „Mert", úgymond, „a maga öt   perce olyan mint a prédikátor „utolsó szava".
 
 
*
 
Nem felejtjük el angolországi tapasztalásainkat. Sok kellemetlen emlék is fűződik kényszer-tartózkodásunkhoz: de vannak kedves emlékek is. Ilyen fiam iskolatársainak (angol internátusban töltött 2 hónapot) abbeli törekvése, hogy az ő kedvéért megtanulják Magyarország történetét és földrajzát. Igazi gyermekes lelkesedéssel kezdtek a munkához: még tanáraikat is biztatták. Tudom, hogy legalább ezek között a fiúk között Magyarországnak egyetlen egy ellensége sincs: sőt, magukkal viszik majd a nagy világba azt a szeretetet, amelyet az ebbéli tanulmányaik bennük felébresztett.
Maga az igazgató pedig serkentette ambíciójukat azzal, hogy jutalmat tűzött ki a Magyarországról szóló legjobb értekezésért. Hogy mi volt a pályázat eredménye, nem tudom, mert az értekezések csak a húsvéti szünidő után voltak esedékesek.
 
 
*
 
Még egy kedves emlék marad az a jelenet, amikor egy londoni klub dohányzójában egy aktív miniszter leintette azt a tagot, aki sokatmondó mosoly kíséretében értesítette a jelenlevő társaságot, hogy véleményemet úgy sem lehet komolyan venni, mert hiszen – „ellenséges idegen" vagyok.
 
[Forrás: Élet, VII. évfolyam, 33. szám, 1915. augusztus 15.]
 
Yolland Arthur (1874–1954), angol irodalomtörténész, magyar országos bajnok teniszező, labdarúgó, edző és magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető. 1896-tól élt Budapesten; 1914-1946 között a budapesti tudományegyetemen az angol nyelv és irodalom rendes tanára volt. 1917-ben jelent meg a világ nemzeteit bemutató könyvsorozatban a Magyarországot bemutató angol nyelvű kötete, melyet a Nyugat is méltatott.
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#411 Dusty 2021-09-24 09:39
Hi! I simply want to offer you a big thumbs up for your great
information you have here on this post. I am coming back to your blog for more
soon.

Look at my blog; 나스닥: https://ioneinvest.net/
Idézet
 
 
#410 Brock 2021-09-24 03:09
My partner and I stumbled over here coming from a different
web address and thought I should check things out. I
like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking at your web page yet
again.

Also visit my blog; 경제지표: https://ioneinvest.net/
Idézet
 
 
#409 Lovie 2021-09-23 23:38
I always emailed this webpage post page to
all my friends, as if like to read it next my friends will too.


my site adultfrinendfin der.com login: https://steemit.com
Idézet
 
 
#408 Annette 2021-09-23 12:46
гей порно комиксы; http://www.lasttango.com/: http://www.lasttango.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rhhconsulting.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dcomics-pics.mobi,
Idézet
 
 
#407 Trena 2021-09-23 11:15
I've learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot effort you place to make such a fantastic informative web site.


Also visit my site Schumer fails student loan forgiveness pays illegals: https://www.businessinsider.in/policy/economy/news/chuck-schumer-calls-out-biden-for-dragging-his-feet-on-the-student-debt-crisis-students-dont-need-their-debts-paused-they-need-it-erased/articleshow/86412010.cms
Idézet
 
 
#406 Freeman 2021-09-23 02:35
This paragraph presents clear idea for the new users of blogging, that actually how to do blogging and site-building.


My page hinh anh cung ma ket nu anime (Amanda: https://rushpools.com/cameraeye/viewtopic.php?id=1172380)
Idézet
 
 
#405 Evie 2021-09-22 17:55
First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your
head before writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to
figure out how to begin. Any suggestions or tips?

Cheers!

Here is my page: car wing mirror; www.lefeverbasteyns.be: http://www.lefeverbasteyns.be/index.php?title=Gps_Dog_Tracking_-_How_Get_Fido,
Idézet
 
 
#404 Kandi 2021-09-22 11:04
Just want to say your article is as astonishing.
The clarity on your post is just excellent and i can suppose you're a professional on this
subject. Fine with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay
updated with approaching post. Thanks 1,000,000
and please carry on the rewarding work.

Also visit my web site: 해외선물: https://ioneinvest.net/
Idézet
 
 
#403 Desiree 2021-09-21 17:59
excellent points altogether, you just gained a new reader.
What might you suggest about your put up that you made some days ago?
Any sure?

Stop by my web blog: python homework answers: https://sites.google.com/view/homework-help-computer-science/python
Idézet
 
 
#402 Estela 2021-09-20 21:47
It's awesome in support of me to have a web site, which is good for my knowledge.
thanks admin

My blog post: https://www.evernote.com/shard/s644/sh/22e1621b-c842-f3e7-632a-387a7dd111f0/ab62458a5b422b38e56d197043d62cae: https://www.mixcloud.com/HibaMilner23/
Idézet
 
 
#401 Duane 2021-09-19 21:06
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.


Also visit my blog ... dankwoods: https://dank-woods.com/
Idézet
 
 
#400 Titus 2021-09-19 03:38
— sohanahasan360 (@sohanahasan360) April 30, 2019
You haven't done the activities required tto keep a steady flow of work entering the company.

If you do various other activities you mayy intend to send them out only tsice annually.


Here is my homepage :: wp website running slow: https://wp-post-Optimization.ml/
Idézet
 
 
#399 Earl 2021-09-19 03:13
This works because hoding out with out visible feedback mmay be the hardest style of slowly.


Feel free to surf to my blog :: Raleigh: https://wordpressmaintenancepro.gq/
Idézet
 
 
#398 Devon 2021-09-19 01:42
Next, we wanted to view how Liquid Web strengthens below
optgimum visitors stress.

Also visit myy website Wp mysql optimization: https://wp-theme-slow-Load-time.cf/
Idézet
 
 
#397 Sue 2021-09-18 22:59
Its such as you learn my mind! You appear to understand so much approximately this,
such as you wrote the ebook in it or something.
I think that you simply could do with a few p.c. to force the message home a little bit,
but other than that, this is wonderful blog.
An excellent read. I'll certainly be back.


my blog; adultfriendfind er.com login: https://sites.google.com/view/adultfrienedfinder-app-15/
Idézet
 
 
#396 Ola 2021-09-18 04:05
If you are going for finest contents like me, simply pay a quick visit
this site daily as it offers quality contents, thanks

Also visit my page: adultfrinendfin derlogin: https://adultfrienedfinderapp.blogspot.com
Idézet
 
 
#395 Phoebe 2021-09-18 01:08
They have a wonderful means of coping with
WordPress web-sites. Etalon WordPress topic supports 100Petcentage responsiveness and numerous edges.
Great Documentation, fast support, terrific style capabilities.


my site https://Wp-gallery-loading-slow.tk: https://Wp-gallery-loading-slow.tk/
Idézet
 
 
#394 Gladis 2021-09-18 00:31
There are 2 tips on how to manage illustrations oor photos by means of ImageKit.

Have a look at on including photographs for a WordPress web-site accurately, ssee
our guidebook with 3 Strategies to Add Imates to a Writing in WordPress.my webpage :: Speed Up Wp database: https://wordpressspeedupadminarea.cf/speed-up-wordpress-website-plugin/hubpages-publication-operations-process-evaluated-in-charlotte/
Idézet
 
 
#393 Avery 2021-09-18 00:22
I make use of a premium theme calpled Thesis
for the Positivity Blog. Using the best motif forr your
needs can make a massive distinction. That can substantially reduce your site.
Why dies my WordPress site lots slower than anticipated?Look at my homepage :: wp site performance: https://Wordpressdboptimization.tk/
Idézet
 
 
#392 Damion 2021-09-17 21:46
I am extremely inspired together with your writing abilities as
smartly as with the layout to your weblog. Is that this
a paid topic or did you customize it your self? Either way keep up the
nice high quality writing, it's uncommon to see a great
weblog like this one today..

Feel free to visit my webpage; read more: https://jl.ms/cVYh6
Idézet
 
 
#391 Karine 2021-09-17 20:21
It is appropriate time to make some plans for the future and it is tie to be happy.
I have read thnis post and if I could I wish to suggest you
some interesting things or advice. Maybe you caan write next articles referrinbg
to this article. I desire to read morre things about it!


Feel free to surf to my sute ... gain weight (csgrid.org: https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=1248484)
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Chanson d'automne

Új-Ivisz

Kedves Böngészők! Elkezdtem egy új honlap építését, fogalmam sincs, milyen lesz, az építkezés stációit a linkre kattintva láthatja, akinek ilyesmihez van kedve.  A régi persze megmarad és megpróbálom kijavítani a hibáit, amiért  elnézést kérek! Üdvözlettel: Mém (Baudolino)
iVisz

 

Ki van itt?

Oldalainkat 1092 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs