Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Az én világom Életképek - videók Sorstalanul Sorscédulák-antológia: Yolland Arthur
Sorscédulák-antológia: Yolland Arthur E-mail
Írta: Cseke Gábor   
2014. június 28. szombat, 14:05
Háborús Anglia életéből
 
 
Furcsa helyzetekbe kerülhet az az „ellenséges idegen", aki nem annak született. Magam is különös helyzetben voltam múlt októberben, amikor az angol lapok a kormány abbeli rendelkezését közölték, hogy az összes katonai korban levő „ellenséges idegen" férfiak kivétel nélkül letartóztatandók és a katonai hatóságoknak rendelkezésére bocsátandók. Természetesen nem tudhattam, hogy a letartóztatás végrehajtása az illető rendőrhatóság belátására van bízva, és hogy az illetékes „Chief Constable" saját felelősségére szabadon hagyhatja azokat az idegeneket, akiket nem tart „veszedelmesek"-nek. Ki voltam téve annak a veszélynek, hogy abban a megyében legyek internálva, amelyben édes bátyám volt a Vörös Kereszt főparancsnoka, egy barátom pedig az igazságszolgáltatás legtekintélyesebb őre. Folyamodtam is minden összeköttetésemhez; unokabátyám, egy magas katonai hivatal viselője; képviselő barátaim; meg mások is biztosítottak arról, hogy itt csakis a „ Chief Constable" belátása segíthet. Kissé aggódva tértem vissza a favershami rendőrségre: ott azonban arról értesültem, hogy a megyei rendőrfőnök utasítást adott, hogy egyelőre nem kell engem letartóztatni.
 
 
*
 
A falu postahivatalában (amolyan vegyeskereskedéssel egybekötött pletykabörze volt) feleségemmel franciául beszéltünk. Végzetes hiba volt a szövetséges nemzet nyelvével élni: másnap a „parson" (falusi plébános), aki ilyen helyen nagy úrhiszen azért nevezik „parson "-nak, vagyis főszemély- nek –, figyelmeztette a „farmer-"t, akinek házában laktunk, hogy ne adjon többé menedéket német kémeknek! Ezért elhatároztuk, hogy legközelebb, nehogy németeknek nézzenek (ami a „kém-mániá"-val telített levegőben kész veszedelem volt), németül beszélünk. Azonban a , de rettenetesen  korlátolt eszűami, tekintettel 45 évi falusi tartózkodására, talán nem is csoda –  "Parson"  még  folytatta hivatalát. Egy szép napon arra a tudatra ébredt, hogy mi fényjelzésekkel boldogítjuk Sheerneesst! Nagyon rosszul esett neki, amikor házigazdánk arról értesítette, hogy nincs nálunk jelző készülékünk, és hogy Sheerneess angol hadi kikötő! Elárulta a szegény pap földrajzi tudatlanságát és elesett a „Daily Express" kitűzött jutalomdíjától.
Az egyik fiúiskola igazgatója felkért, tartsak egy-két előadást Magyarországról tanítványai és meghívott közönség előtt; hiszen oly ismeretlen az angolokra nézve az az ország, amelynek sorsa akkor, az angol újságok szerint (ez áprilisban volt), az orosz „gőzhenger"-hez volt odaláncolva. Az utolsó előadás után egy idősebb hölgy hálás köszönetét fejezte ki nekem azért, hogy Magyarországot részére felfedeztem ! Kérdezte, hogy csakugyan annyira „európai" az élete; hogy az emberek tényleg civilizált ruhában járnak-e, hogy igazán oly fejlett a zenei és művészeti világa; hogy valóban bátran utazhatnak-e az idegenek? Végre azt a szándékát fejezte ki, hogy a háború után, magas kora ellenére is felkeresi Magyarországot, ha nem lesz az oroszok kezében! Megnyugtattam.
Pedig az oroszokugyancsak az angol lapok szerintaz angolok legfelvilágosodottabb szövetségesei voltak, akiknek intézményeit és kormányrendszerét mintaképül állították oda! Tudom, hogy az a lelkesedés, amely minduntalan kísérte a „gőzhenger" működését, csak mesterséges volt; ezt az egyik rendőrtisztviselővel folytatott beszélgetésem világosan bizonyította. Az illető sehogy sem tudott kibékülni azzal a gondolattal, hogy hazája sorsa a legsötétebb reakció legtipikusabb képviselőjének sorsával oly szoros összefüggésben áll. Ismerte a történetet, és a természetes következményeket le tudta abból vonni. Nagy rokonszenvvel és hozzáértéssel beszélt Magyarországról: legnagyobb meglepetésemre asztalán (pedig váratlanul jöttem utazási engedélyért) Vámbéry, Knatchbull Hugessen, Reich Emil és a Stokes házaspárnak Magyarországról szóló könyveit láttam. Mondta is, hogy egy olyan nemzet életével kíván foglalkozni, amelynek szereplése Európa történetében jogcím arra, hogy előharcosa legyen az igazi kultúrának: nem pedig olyanéval, amellyel való szövetsége Angliára nézve örök szégyenfolt marad. Elő is vette a krími háborúról szóló könyveit, és lelkesedéssel szónokolt arról az időről, amelyben Tennyson felhívása, hogy az „óriás hazug" ellen lépjen fel egész Albion, még nem volt írott malaszt. Sajnálta a régi időket: pedig egészen fiatal volt. Sajnálta a Németországgal való ellenségeskedést: pedig rendőrtisztviselő volt, akire az „ellenséges idegenek" ellenőrzése volt bízva. Undorodott az orosz szövetségtől, és jósolta, hogy nincs messze az időpont, amelyben a jelenlegi jóbarátok mint halálos ellenségek állanak majd szemben egymással. „Hiszen Keleten mindketten nem terjeszkedhetünk", mondta: „és merem állítani, hogy a kultúra érdekében áll, hogy az angol és ne az orosz legyen a hatalom birtokosa Keleten".
Itt ugyan Japán már megelőzte a jelenleg szövetségben álló versenytársakat: azonban a rendőrtisztviselő kifakadása kitűnően jellemzi azt a bizalmatlanságot, amellyel az átlagos angol az orosz szövetségessel szemben viseltetik.
Pedig az Oroszországról szóló, „helyes" szempontból szerkesztett irodalom csak úgy falta a nyomdafestéket: a vasúti állomások „bock-stall-"jai minden héten újabb, még olcsóbb népszerű kiadásokkal kedveskedtek az utazóközönségnek. Még H. G. Wells is felcsapott Oroszország fogadatlan prókátorának: meggyőző tollal megírt könyvével bizonyította, hogy kliense mennyire megelőzte Európát úgy kultúra mint gondolkodás tekintetében; hogy Oroszország győzelme véglegesen biztosítja a kisebb nemzetek „szabadságát", mert oly csodálatos átalakuláson megy keresztül az orosz nép, amely feltétlenül megbuktatja a régi korrumpált rendszert és helyébe emeli a felvilágosodást. Mindenről meggyőzi a gondolkodó olvasót ez a remekmű, csak arról nem, hogy írója valaha is látta volna Oroszországot.
 
 
*
 
Érdekes, hogy Le Queux, aki hitelezői elől a Selfridge cég reklámcsináló irodájába menekült, ahonnan a szépirodalmi reklámcikkeket önti naponta a „Westminster Gazette" és az „Evenig Standard" hasábjaiba, a háború idejére kitűnő üzletnek találta a honfitársainak németfélelmére hivatkozó rémregényeket. Épen arra a német-félelemre, amelyet az ő iskolája talált ki. De hát még Le Queux is kénytelen beismerni, hogy Britanniát más veszedelmek is fenyegetik: pl. az apátia. Mindenesetre az élelmes író újabb kitűnő jövedelmi forrást fedezett fel: honfitársainak önfenntartási ösztönét támadja meg. Remélem, hogy hitelezői is hasznát látják majd vállalkozásának.
 
 
*
 
A hajón történt, az átkelésnél Folkestonetól Boulogne-ba. Rettenetes viharban himbálództunk jobbra-balra: egyik gyermekünk beteg lett; sírt és nem volt módunkban fájdalmát csillapítani. Akkor oda jött hozzánk egy angol tengerész-katona, aki öt hónapon keresztül szenvedte az Északi-tenger borzalmait. Szódavizes üveg volt a kezében: a gyermek előtt letérdelt és megitatta vele a szódavizet, míg arról beszélt, hogy hiszen már csak öt percről van szó, és hogy igazán a vihar nem is vihar. A gyermek azonnal jobban lett: de ez a közkatona nem tágított mellőle addig, amíg a hajó nem érkezett be a boulogne-i kikötőbe. Megható volt a Dél-Afrikába készülő „marine" szeretetteljes ragaszkodása és ápolása. De az a „még öt perc" sehogy sem fért be legkisebb gyermekünk fejébe: annyira nem, hogy a végén meg is kérdezte a katonát, hogy nem volt-e valamikor pap? „Mert", úgymond, „a maga öt   perce olyan mint a prédikátor „utolsó szava".
 
 
*
 
Nem felejtjük el angolországi tapasztalásainkat. Sok kellemetlen emlék is fűződik kényszer-tartózkodásunkhoz: de vannak kedves emlékek is. Ilyen fiam iskolatársainak (angol internátusban töltött 2 hónapot) abbeli törekvése, hogy az ő kedvéért megtanulják Magyarország történetét és földrajzát. Igazi gyermekes lelkesedéssel kezdtek a munkához: még tanáraikat is biztatták. Tudom, hogy legalább ezek között a fiúk között Magyarországnak egyetlen egy ellensége sincs: sőt, magukkal viszik majd a nagy világba azt a szeretetet, amelyet az ebbéli tanulmányaik bennük felébresztett.
Maga az igazgató pedig serkentette ambíciójukat azzal, hogy jutalmat tűzött ki a Magyarországról szóló legjobb értekezésért. Hogy mi volt a pályázat eredménye, nem tudom, mert az értekezések csak a húsvéti szünidő után voltak esedékesek.
 
 
*
 
Még egy kedves emlék marad az a jelenet, amikor egy londoni klub dohányzójában egy aktív miniszter leintette azt a tagot, aki sokatmondó mosoly kíséretében értesítette a jelenlevő társaságot, hogy véleményemet úgy sem lehet komolyan venni, mert hiszen – „ellenséges idegen" vagyok.
 
[Forrás: Élet, VII. évfolyam, 33. szám, 1915. augusztus 15.]
 
Yolland Arthur (1874–1954), angol irodalomtörténész, magyar országos bajnok teniszező, labdarúgó, edző és magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető. 1896-tól élt Budapesten; 1914-1946 között a budapesti tudományegyetemen az angol nyelv és irodalom rendes tanára volt. 1917-ben jelent meg a világ nemzeteit bemutató könyvsorozatban a Magyarországot bemutató angol nyelvű kötete, melyet a Nyugat is méltatott.
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#509 Gordon 2021-11-18 10:55
I was curious if you ever considered changing the page layout of your website?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of
content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?

my blog post: 노래방알바: https://zenwriting.net/8oierlvqz1
Idézet
 
 
#508 Glory 2021-11-15 14:06
Nevada’s days as the only solution for legal US sports betting are over.


my blog: website: https://bepick.blogspot.com/2021/03/33-wkbl.html
Idézet
 
 
#507 Roxanne 2021-11-12 06:05
Hello there! This article couldn't be written any better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I am going to send this
information to him. Pretty sure he's going to have a great read.
Thanks for sharing!

Stop by my website - more info: https://jl.ms/2MKuss
Idézet
 
 
#506 Beatris 2021-11-11 14:07
I like this web site because so much utile material on here :
D.

my homepage :: Roscoe Castiglione (Isobel: https://www.sidoman.com/2013/12/14/now-accepting-auditions-selecting-a-logistics-firm/?unapproved=927797&moderation-hash=224b5f38ffed403a646b10dc58b5614c)
Idézet
 
 
#505 Rubin 2021-11-10 22:44
Hey, you used to write great, bbut the last few posts have bsen kinda boring?
I misws your great writings. Past few posts are just a bit out of track!
come on!

Look into my page http://www.rzhuoshan.com/url.php?url=http://www.pcinhk.com/discuz/uchome/link.php%3Furl=http://www.feelwind.jp/bbs/yybbs.cgi (www3.crosstalk.or.jp: http://www3.crosstalk.or.jp/saaf-h/public_html/cgi-bin2/index.html)
Idézet
 
 
#504 Karolyn 2021-11-10 18:36
I think the admin of this website is actually working hard
in favor of his website, for the reason that here every data
is quality based information.

Here is my web page: Beauty Machines for Sale: http://www.partysupplyandrental.com/redirect.asp?url=http://gangjiaoxian.net/so/show.asp%3Furl=http://thdt.vn/convert/convert.php%3Flink=http://hamas.opoint.com/%3Furl=http://cgi.members.interq.or.jp/pink/aiu/user-cgi-bin/fantasy.cgi
Idézet
 
 
#503 Gabriel 2021-11-10 00:39
Wow! This can be one particuar oof the most useful blogs We have ever arrive
across onn this subject.Actually Magnificent. I'm also a specialist in this topic so I can undersfand
your hard work.

Also visit my web page - cheap loans (Lacey: http://@www25.tok2.com/home/nyogeo/bbs/jawanote.cgi/?USER=Pieroweb)
Idézet
 
 
#502 Beth 2021-11-09 07:50
Definitely, what a fantastic website and revealng posts, I will bookmark
your website.Best Regards!

my web-site ... ультразвуковые скраберы для лица: http://hellweb.s57.xrea.com/nanikorebbs/nanikorebbs.cgi?www.digitalengineeringconcepts.com/internet-and-businesses-online/how-popular-are-you-online-in-the-area//
Idézet
 
 
#501 Elissa 2021-11-04 03:11
I kjow this website provides quality depending posts and additijonal material, is there anyy
other web site which provides these kinds of information in quality?


Feell free to surf to myy blog ... http://www.avitop.com/aviation/link.asp?snd=4208&url=http://www.fjt2.net/gate/gb/www.cq51edu.com/link.php%3Furl%3Dhttp%3A//www5f.biglobe.ne.jp/%7Ehokuto_hinata_itou_obi/Lapin/yybbs/yybbs.cgi (urlvia.com: http://urlvia.com/track?id=nar56741152&src=aff-post-generator&url=http://bbs.7gg.me/plugin.php%3Fid=we_url&url=1195.xg4ken.com%2Fmedia%2Fredir.php%3Fprof%3D108%26camp%3D175433%26affcode%3Dkw276222%26cid%3D23537801707%26networkType%3Dsearch%26kdv%3Dm%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsns.interscm.com%2Flink.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.feelwind.jp%2Fbbs%2Fyybbs.cgi)
Idézet
 
 
#500 Raquel 2021-11-03 17:35
Hello, yyou used to write excellent, but the lqst
several posts have been kinda boring... I miss
your super writings. Past several posts are just a bit out off track!

come on!

my webpage - Kendrick: https://www.auburnapartmentguide.com/MobileDefault.aspx?reff=http://www.redeletras.com/show.link.php%3Furl=http://www.feelwind.jp/bbs/yybbs.cgi
Idézet
 
 
#499 Roman 2021-11-03 14:56
It's hard to find knowledgeable people about this subject, but you seem like
you know what you're talking about! Thanks

my web page Agueda: http://tracking.royalpanda.com/redirect.aspx?pid=6674&bid=2778&redirecturl=http://www.sqjk.com/re/rc/link.php%3Furl=http://avto-sphere.ru/links.php%3Fgo=http://www.feelwind.jp/bbs/yybbs.cgi
Idézet
 
 
#498 Marissa 2021-10-29 05:56
Admiring the hard work you put intfo your site and detailed
information yoou offer. It's good to come across a blog everyy once in a while
that isn't the sme out of date rehashed information. Excellent read!
I've bookmarked youyr site and I'm including your RSS feeds tto
my Google account.

Take a lookk at my webpage ... http://angacomexpo.com/holiday-foods-healthy-diet-plan-that-work.html: http://omkraft.ru/user/profile/2067
Idézet
 
 
#497 Steffen 2021-10-25 06:37
Have you ever thought about including a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
Nevertheless just imagine if you added some great
photos or video clips to give your posts more, "pop"! Your
content is excellent but with images and clips, this site
could undeniably be one of the very best in its field.

Good blog!

my website :: เว็บแทงบอลออนไล น์: https://www.tickingwithpurpose.com/forum/profile/mobetsbo/
Idézet
 
 
#496 Tarah 2021-10-24 22:28
Hi there to all, it's actually a pleasant for me to pay a visit this web site,
it includes valuable Information.

Check out my web blog: situs slot wcb100: http://top.voyeur-russian.com/cgi-bin/out.cgi?ses=NjvMUxw75y&id=306&url=https://motogpdb.racing/wiki/Penyiapan_Teristimewa_Buat_Pemula_Sebelumnya_Bermain_Di_Situs_Slots_Online_Deposit_Pulsa
Idézet
 
 
#495 Von 2021-10-23 18:57
I believe this internet site contains very gopod writtten subjsct material posts.


Here is my website - Auto
Chess cheat: http://holdingeurodom.ru/community/profile/qhwbeau76659468/
Idézet
 
 
#494 Matthew 2021-10-23 16:16
Hi there wouhld you mind stating which blog platform you're using?
I'm planning too start my own blog iin the near future but
I'm having a difvicult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something
unique. P.S Sorey for being off-topic but I had
to ask!

My homepage hekp necklaces; Desmond: http://www.notificalo.com,
Idézet
 
 
#493 Shauna 2021-10-23 14:45
Hi, after reading this awesome piece of writing i am also delighted to share my
experience here with friends.

My web site Torres: http://www.techno-press.org
Idézet
 
 
#492 Edwardo 2021-10-21 18:56
I am regular reader, how are you everybody? This piece of
writing posted at this website is really fastidious.my website - ซื้อหวยออนไลน์: https://player.me/huayvips/about
Idézet
 
 
#491 Nelson 2021-10-21 14:38
I don't know whether it's just me or iff everybody else experiencing
problems with your website. It looks like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please prfovide feedback and let me know if this iss happening too tgem as well?

This could be a problem with my browser because I've had this
happesn before. Thanks

Here is my web page :: cbd vs whole hemp extract: https://bibliocrunch.com/profile/SylviaSilver7/
Idézet
 
 
#490 Milo 2021-10-18 05:53
Ohio – Ohio Property of Representatives passed a bill in late May 2020 to legalize sports betting in the state.


Review my web site: check here: https://kingdomsofold.wiki/index.php/Powerball
Idézet
 
 
#489 Tobias 2021-10-16 23:30
It is appropriate time to make some plans for the future andd
itt is time to be happy. I have read this ost and
if I could I wish to suggest yyou some interesting things or tips.
Perhaps youu could write next articles referring to this article.
I wnt to read even more things about it!

Visit mmy website: www.bust-bookmark.win: https://www.bust-bookmark.win/6-stunning-specifics-about-video-game-servers-advised-by-an-knowledgeable
Idézet
 
 
#488 Normand 2021-10-16 14:17
I think this is one of the most important info for me. And
i am glad reading your article. But wanna remark on some general things,
The website style is ideal, the articles is really nice : D.
Good job, cheers

Stop by my homepage; correct diet: http://forexiq.net/forexiqproblog/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2fhaisen.sakura.ne.jp%2Fob%2Fyybbs3%2Fyybbs.cgi
Idézet
 
 
#487 Letha 2021-10-12 00:11
Thanks , I've recently been looking for information about this subject for a while and yours is the greatest I've found out so far.
However, what about the conclusion? Are you certain about
the source?

My blog; read more: https://jl.ms/3XzH85
Idézet
 
 
#486 Abbie 2021-10-11 05:57
What i don't understood is if truth be told how you are no longer actually a lot more well-appreciated than you may be now.

You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me for my part consider it from so many various
angles. Its like women and men are not fascinated until it is one thing to accomplish with Lady gaga!
Your individual stuffs nice. All the time care for it up!

Visit my blog post read more: https://jl.ms/3LCpWQ
Idézet
 
 
#485 Lane 2021-10-08 21:57
Amongst Joomla’s advantages could be the large number
of no cost exts brought to life by its person local community.


my web sife - wp-cache-speed-Plugin.tk: https://wp-cache-speed-Plugin.tk/optimization-images-wordpress/hubpages-operation-search-engine-optimization-recommendations/
Idézet
 
 
#484 Kelli 2021-10-08 16:54
Project ffor Shubham J. Minor tweaks too existing wordpress website includes speed optimization. (Budget: $10 - $30 USD,
Jobs: CSS, HTML, PHP, Website Design, WordPress)

Look at my site optimization plugin in wp: https://how-to-fix-slow-wp-site.ml/best-plugin-to-speed-up-wp-site/godaddy-hubpages-swiftness-tool-reviewed-at-my-home-in-bradenton/
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1677 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs