Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Mű-vé-szett Zenebona Macskaközi zenék Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Sorscédulák-antológia: Székely Júlia E-mail
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#1149 Enrique 2020-02-19 04:15
A website gift climb plenty of backlinks, if any profession or smooth newbie submit their websites to directory.
These slight social cues work as significant indicators of the
cards in a player's hand. It is a heady combination of 90 ball bingo and 75 ball by which players could get tickets which have got 4 horizontal
lines accompanied by 4 columns.

Have a look at my website :: w88: http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/13103909/Default.aspx
Idézet
 
 
#1148 Ezekiel 2020-02-18 23:40
Hello, I want to subscribe for this weblog to obtain latest updates, therefore where can i do it please help.


Here is my homepage Sicboy industries: http://www.wiballoongroup.org/guestbook/index.php?page%253jualnutrimoistcni/a
Idézet
 
 
#1147 Palma 2020-02-18 23:36
Awesome article.

Check out my homepage - game hack: https://www.hackerearth.com/%40Perfect_World_International_hacks_and_cheats_Guaranteed_working_2020_1580352963
Idézet
 
 
#1146 Noble 2020-02-18 21:16
One should always attempt to avail all the related information regarding this from your sites itself.
When those numbers are chosen celebrate the ticket
very likely to winning which is them that this available numbers
is going to be predictable and will adhere to some system.
If you move to some new country, regulations may be different,
so that you should pay care about this.

Take a look at my web-site; judi Online Malaysia: http://hyjykjc.com/comment/html/?114258.html
Idézet
 
 
#1145 Shanon 2020-02-18 19:57
เกมไอ้หน้าหมีน่ าเล่นจังว่ะ

Look into my website: https://joker123.dev/: http://labo.cside2.com/cgi/bot/etc/jawanote.cgi/RK=0/RS=S?sgroup=1
Idézet
 
 
#1144 Imogene 2020-02-18 19:37
Highly descriptive post, I enjoyed that a lot.
Willl there be a part 2?

My blog - bovada.codes: https://bovada.codes/
Idézet
 
 
#1143 Dustin 2020-02-18 11:19
Blackjack is regarded as the commonly played game inside London casino which
is definitely an extremely interesting game to put one's money.
Tombola bingo has 9 different games to savor and tickets are available from less than 2p
with the impressive 10,000 weekly jackpot game available to play for free.
Another noteworthy benefit of online Bingo sites would be that the games might be enjoyed at
any timecontrary to the land based, the location where the games are obtainable
to get a restricted time.

my homepage - qq288: http://www.hyprn.com/comment/html/?160714.html
Idézet
 
 
#1142 Eugene 2020-02-18 10:08
You will be rewarded a terrific 100 free spins if you land 5 red snakes.
With the advancement in technology, internet platform provides most able and secured platform for betting and gambling.

Whether you would like to play card games, table games, video poker, keno, blackjack,
baccarat, roulette, or poker etc, look for the reviews online to adopt final
decision.

Here is my web blog :: Online Competitions (Http://Www.Txexla.Fraserphysics.Com/: http://www.txexla.fraserphysics.com/index.php?title=User:MaddisonBible5)
Idézet
 
 
#1141 Blanche 2020-02-18 08:25
The greatest benefit from it does not take idea that eventually contributes
to activity engine indexing. On the web world, there are many sites
offering you the pleasure of playing these games at the ease.

It is a heady blend of 90 ball bingo and 75 ball in which players can get tickets which may have got 4 horizontal lines as
well as 4 columns.

My page; w88 thailand: http://lifelearninginstitute.net/members/wolfgangstoval/profile/
Idézet
 
 
#1140 Vivien 2020-02-18 07:51
I know this if off topic but I'm looking into starting myy own weblog and was curious what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yors would cost a pretty penny?
I'm not very internet sawvvy so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be
greatly appreciated. Cheers

Also visit my blog post :: slotslv: http://bit.ly/slotslv-Reviews
Idézet
 
 
#1139 Augusta 2020-02-18 04:56
Feel free to visit my blog :: الرهان الرياضي: http://mdenergyloan.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.lulle.sakura.ne.jp%2Fcgi-bin%2Fkemobook%2Fg_book.cgi%2Fg_book.cgi%3Fsgroup%3D1
Idézet
 
 
#1138 Randal 2020-02-18 03:40
A website gift climb a great deal of backlinks, if any profession or
smooth newbie submit their websites to directory. These slight social cues be significant indicators of the cards in the
player's hand. Through the period business are generally shuffled, it is possible to browse the table
along with judge the top hands from the 2 business
inclined to 1 particular together with area cards.

Also visit my blog Table Poker Game: http://mama-ads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=154673
Idézet
 
 
#1137 Shelley 2020-02-18 01:57
I had unrertaken a project that Employed beginning to feel wass
beyond my personal resources to perform. When they were, even though be liveral to
be oplen and honest with both mother orr father.Also visit my blog post ocean king hong kong (34000.top: http://34000.top/home.php?mod=space&uid=51811&do=profile&from=space)
Idézet
 
 
#1136 Lasonya 2020-02-18 01:15
Very soon this web page will be famous among all blogging users,
due to it's fastidious content

Have a look at my page :: w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Idézet
 
 
#1135 Dale 2020-02-17 23:28
I have been exploring for a little for any high-quality
articles or weblog posts in this kind of space . Exploring
in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Studying this information So i'm satisfied to express that I've an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most definitely will make sure to do not disregard this website and give it a glance on a continuing basis.


Stop by my website: แทงหวยออนไลน์: https://player.me/huayvips/about
Idézet
 
 
#1134 Deon 2020-02-17 22:57
You will be rewarded an incredible 100 free spins should you land 5 red snakes.
That is why munchies stalls are profitable option and they run successfully in these events.
Do not forget to undergo the web support, telephone
service, chats on forums because they services can prove to be very helpful in case you need some sort of guidance regarding a tyrtrygame, etc.


my blog: Damacai; Anli.Lhxh.cn: http://Anli.Lhxh.cn/comment/html/?37598.html,
Idézet
 
 
#1133 Carina 2020-02-17 22:44
At this moment I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read additional news.


Feel free to surf to my web blog; the ocean king: http://www.floradawn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.rrz666.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D307%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Idézet
 
 
#1132 Robbie 2020-02-17 22:14
الرياضة لايف الرهان | الرهان الرياضي: http://1minutementalhealth.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rd.alice.it%2Fr3%2Fredir.asp%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.freebetbest.com%2Far%2F%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%2F على الإنترنت
| الرياضة لايف المراهنون على الانترنت
| الرياضة على الانترنت الرهانات الحرة
Idézet
 
 
#1131 Eugenia 2020-02-17 20:48
You will be rewarded an incredible 100 free spins should you land 5 red
snakes. With the advancement in technology, internet
platform provides most able and secured platform for betting
and gambling. Whether you would like to play cards, table games, video poker, keno, blackjack, baccarat, roulette, or poker etc, search for the reviews online to
adopt final decision.

My blog post; betting tips - Christel: http://Www.Digitas-Dz.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/63/UserId/88089/Default.aspx -
Idézet
 
 
#1130 Nellie 2020-02-17 20:45
Mostly every online gaming service providers
provides free slot games. In the past years, online
casino games have become increasingly popular. If you
merely choose your numbers utilizing your birth dates,
intuition, numerology, astrology or buying numbers determined by your "mood", you're actually digging your personal grave.


my web blog :: top
casino sites: https://Kinesiologasmegaplaza.com/ads/get-reliable-information-of-gambling-games-from-online-casino-guides-2/
Idézet
 
 
#1129 Jeanna 2020-02-17 19:54
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was once a entertainment account it.
Look complicated to far introduced agreeable from you!
However, how could we communicate?

My blog post แทงหวย: http://forums.techsoup.org/cs/members/huayvips/
Idézet
 
 
#1128 Elouise 2020-02-17 18:19
Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thanks a ton!

My website :: Www.freebetsinfo.co.uk/ko/무료-베팅/: http://corepoweryoga.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetsinfo.co.uk%2Fko%2F%eb%ac%b4%eb%a3%8c-%eb%b2%a0%ed%8c%85%2F
Idézet
 
 
#1127 Maisie 2020-02-17 15:15
Very good article. I definitely love this
site. Keep it up!

My web-site :: หวยออนไลน์: http://kuwestions.248am.com/user/lottovip
Idézet
 
 
#1126 Jasmine 2020-02-17 14:07
When you first visit the complex, play the role of as discreet
as you can and never draw attention to yourself when you're loud or
obnoxious, and try to remember that the casino staff have often heard all of
it before. Like all varieties of chance-based gambling, roulette is often a random and
unpredictable game. The more you avail information, the higher will
probably be your chances to win a bet.

Feel free to surf to my web site - Reel Video Slots - www.zgflzz.com: http://www.zgflzz.com/blog/member.asp?action=view&memName=DenishaTaft6158 -
Idézet
 
 
#1125 Nina 2020-02-17 13:05
At this moment I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read
more news.

Visit my web blog cryptocurrency: https://www.artstation.com/thaicrypto
Idézet
 
 
#1124 Mellisa 2020-02-17 12:55
You will be rewarded an incredible 100 free spins
in the event you land 5 red snakes. Sometimes, participating in extreme sports like wakeboarding, horseriding,
among others increase the risk for cut, but cheap thrills don't last forever.
So, if you are planning to indulge in some casino
games, online casino is the method to go.


Look at my blog post: online slots: http://fksb-co.com/component/k2/itemlist/user/146172.html
Idézet
 
 
#1123 Davida 2020-02-17 11:35
I really love your blog.. Great colors scr8888
tips: http://www.azkpc.com/?document_srl=751947
Idézet
 
 
#1122 Mavis 2020-02-17 10:27
I have been surfing online more than 3 hours today, but I never found
any attention-grabbing article like yours. It is pretty value sufficient for me.
In my opinion, if all website owners and bloggers
made excellent content material as you did, the web will likely be much more useful than ever before.


Feel free to surf to my website 188bet: https://www.amazing.bet/vn/188bet/
Idézet
 
 
#1121 Tomas 2020-02-17 10:22
Greetings! I've been reading your blog for some time now
and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx!
Just wanted to say keep up the excellent job!

Stop by my website :: फुटबॉल सट्टेबाजी: http://www.vantageone.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fhi%2F%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b5-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82%ef%bc%8c%e0%a4%ad%2F
Idézet
 
 
#1120 Junko 2020-02-17 09:39
https://dbbe.fcen.uba.ar/grupos/free roblox robux hack generator: https://dbbe.fcen.uba.ar/grupos/free-robux-get-25k-roblox-free-robux-daily-using-free-robux-generator-2020-edition/-robux-generator-roblox-free-robux-2020-app/
https://dbbe.fcen.uba.ar/grupos/latest-free-v-bucks-get-475k-fortnite-free-v-bucks-using-vbucks-generator-app-2020-edition/
https://dbbe.fcen.uba.ar/grupos/free-robux-get-25k-roblox-free-robux-daily-using-free-robux-generator-2020-edition/
Idézet
 
 
#1119 Regan 2020-02-17 07:25
I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web
site. Reading this info So i'm happy to exhibit that I've a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I so much unquestionably will make sure to do not
omit this website and provides it a glance on a constant
basis.

Take a look at my page ซื้อหวยออนไลน์: http://forum.ventrilo.com/member.php?u=538690
Idézet
 
 
#1118 Belinda 2020-02-17 02:56
I have learn several good stuff here. Certainly
worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make
any such fantastic informative website.

Feel free to visit my blog post 188bet: https://www.amazing.bet/vn/188bet/
Idézet
 
 
#1117 Carri 2020-02-16 23:35
When you first go to the complex, think of yourself as as discreet as you possibly can , nor draw attention to yourself
since they can be loud or obnoxious, and continue
to keep in mind that the casino staff have often heard everything before.
The selection of online casinos available means you can find whatever kind you
want. In his college studies also to play poker,
he now use the United States of America.

Feel free to visit my web-site - the racing post (Emmett: http://35.192.141.216/Proven_Tips_To_Help_You_Beat_Slot_Machines)
Idézet
 
 
#1116 Arden 2020-02-16 22:07
While you will use the bonuses, typically, for any game on the webpage, any winnings that you earn will be yours to do with because you please.
These slight social cues serve as significant indicators of
the cards in a very player's hand. Through the period business are generally
shuffled, you can easlily see the table in addition to judge the
most beneficial hands from a 2 business inclined to one
particular together with local community cards.


Here is my webpage :: sportbook: https://sdk.rethinkrobotics.com/intera/User:AlenaCornwall
Idézet
 
 
#1115 Melva 2020-02-16 21:04
Post writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write or else it is difficult to write.


Also visit my blog post: w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Idézet
 
 
#1114 Sasha 2020-02-16 20:57
The websites offering this capability, even after being hacked
can secure customer details to a great extent. Betting on the
internet is not that much different than betting with the old
fashion, regular bookmaker, but there are some dissimilarities plus some guidelines
to be followed, to be in a position to place successful bets.
Smartphone like iphone bingo, Ipad, Blackberry and all varieties of Smartphone are employed to try
out bingo games online.

my page Free Slot Machine, http://lifelearninginstitute.net/members/winniemallett3/profile: http://lifelearninginstitute.net/members/winniemallett3/profile/,
Idézet
 
 
#1113 Natisha 2020-02-16 18:59
Hi I am so grateful I found your blog, I really found you
by mistake, while I was searching on Digg for something else,
Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible
post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic jo.Look at my web site - sky casino tips: http://missionfaresampler.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=qubbs.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D47883%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Idézet
 
 
#1112 Joseph 2020-02-16 16:17
The final word Electrical power jackpot will be the significant one which
players are shooting for. One of the best things about online slot machine games
is because they focus on all tastes. For people with never
played in an online casino it is usually safe to create a point out in the fact that they can play at no
cost as well as for real cash or both.

Take a look at my website offshore cost per head (waldorfwiki.de: http://waldorfwiki.de/index.php?title=Five_Top_Tips_For_Playing_Online_Video_Poker)
Idézet
 
 
#1111 Kirby 2020-02-16 14:44
This is because the floor is looser; the feet with the horse skids to the dirt after they hit the soil.
Some people have opinion that, it's going to be superior for them to hold the good cards, but instead of this you can use your ideas to play in the cards game.
The more you avail information, the better will be your chances to win a
bet.

My site - slotomania: http://Rexianhuangye.com/comment/html/?160503.html
Idézet
 
 
#1110 Sharron 2020-02-16 14:43
Bingo is fun time game and also at one time you can have greater likelihood of winning real money.
Have a look at many of the skills that a bingo player should possess: .

Through the period business are often shuffled, it is possible
to see the table in addition to judge the top hands from your 2 business
inclined to 1 particular as well as the district cards.


Feel free to visit my homepage - w88: http://www.obeynets.co/user/profile/4796
Idézet
 
 
#1109 Ashli 2020-02-16 11:34
Having said that, if you love to be certain of the items your rewards
may be, TAB WA is an excellent method to risk it.
Tombola bingo has 9 different games to savor and tickets can be acquired from as low as 2p with the impressive 10,000 weekly jackpot game offered to play for free.
Let's face it, gamblers hate it when other folks know their business.


Also visit my site: Playing slots: http://quantacare.org/UserProfile/tabid/43/userId/187422/Default.aspx
Idézet
 
 
#1108 Aida 2020-02-16 08:25
I could not resist commenting. Exceptionally well written!

Stop by my web-site; sic bo online free: https://kb.r2byte.cloud/index.php?action=profile;u=3721
Idézet
 
 
#1107 Laurene 2020-02-16 08:19
A website gift climb a great deal of backlinks, if any
profession or smooth newbie submit their websites to directory.
On the web world, there are lots of sites that provide
you the pleasure of playing these games at the ease.
This kind of gambling is officially zero risk danger, but
that's not quite true, techniques not believe the hype others tell you.


My blog: online poker malaysia: http://findinmarket.com/user/profile/472353
Idézet
 
 
#1106 Gene 2020-02-16 03:38
Skidding can produce too much stress on the horse's leg support structures and ligaments; thus, resulting to aches and injuries.
Some people have opinion that, it will be superior to enable them to hold the
good cards, but instead of this you may use your ideas
to play in the cards game. Now gambling isn't only an action or the sports but in some countries it
is now contributors in running economy and also tourism.


My blog post; punters (gilservis.maglan.ru: http://gilservis.maglan.ru/user/BettyeOnus92/)
Idézet
 
 
#1105 Cyrus 2020-02-16 02:51
Howdy! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely glad I found
it and I'll be bookmarking and checking back frequently!


My homepage :: www.asbestossupplies.co.uk: http://www.asbestossupplies.co.uk/
Idézet
 
 
#1104 Ferne 2020-02-16 02:42
whereas the opponents have claimed that legalizing the gambling would result in less paid jobs,
increased crime, cannibalized business and less revenues.
On the web world, there are numerous sites offering you the pleasure
of playing these games your ease. Through the period business are usually shuffled, you possibly can browse
the table as well as judge the top hands from the 2 business
inclined to a single particular together with neighborhood cards.


Here is my web-site :: poker: https://online.jhcsc.edu.ph/wiki/index.php/Improving_Your_Local_Bookie_Business_With_An_Offshore_Pay_Per_Head_Service
Idézet
 
 
#1103 Jorja 2020-02-15 22:15
The fans of the game are invited to see bingo
site to discover a number of the first-rated new online plays.

The techno world gets new innovations everyday, making our life easier.
The sort of hand you might have in poker can even be a similar regardless products kind of poker you might be participating in.

my blog ... tsover: https://nayubiko.com/user/profile/3548437
Idézet
 
 
#1102 Estella 2020-02-15 21:50
The greatest advantage of oahu is the idea that in the long run leads to activity engine indexing.
It will do not be fun unless you ought to compete since gambling online
should be about to win the prize and defeat other players.
This type of gambling is officially zero risk danger, but that is nearly true,
so do not believe the hype others tell you.

Also visit my page: Indian Rummy Rules: https://issuu.com/w88game88
Idézet
 
 
#1101 Loren 2020-02-15 19:36
The websites that supply this capability, even with being hacked can secure customer details to a great extent.
This on the web will enables you to take an edge
of the unlikely offers we have available which we have
been updating constantly to ensure you are experiencing the top and also the
trustworthy prompt information. This game is recognized as twenty-one or pontoon that is widely played through the world.my blog; winclub88: http://jokermerah.top/jualbeli/index.php?page=user&action=pub_profile&id=312034
Idézet
 
 
#1100 Elmo 2020-02-15 18:52
First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask if you
don't mind. I was interested to find out how
you cwnter yourself and clear your head prior to
writing. I've had trouble clearing my mind in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however itt justt seems like the first 10 to 15 minutes are wasted
simply just trying to figure out how to begin. Anny ideas or hints?
Thank you!

Also visit my web page ... Www.briquetri.com.br/user/profile/41207: http://gradienthm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.briquetri.com.br%2Fuser%2Fprofile%2F41207
Idézet
 
 
#1099 Lincoln 2020-02-15 18:49
It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this fantastic post to improve
my experience.

Look into my page: w88: https://www.w88hn.vip/
Idézet
 
 
#1098 Kandy 2020-02-15 18:19
Hello there! This post could not be written any better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I will send this post to him.
Pretty sure he'll have a great read. Thanks for sharing!


My web page - 188bet: https://www.amazing.bet/vn/188bet/
Idézet
 
 
#1097 Enrique 2020-02-15 17:33
This portal provides a lot of the possiblility to all online bingo playing community in the great cash loaded games.
This on the web will lets you take a bonus from the unlikely
offers we've available which we're updating constantly to ensure you are receiving the very best
as well as the trustworthy prompt information. With professional football tipping service has not damaged all of your bankroll worries.Look at my blog ... lotto, tvtalent.org.uk: http://tvtalent.org.uk/UserProfile/tabid/95/UserID/1105843/language/en-US/Default.aspx,
Idézet
 
 
#1096 Andres 2020-02-15 17:08
You should always select the numbers pattern as opposed to choosing randomly numbers.

Bingo is easily the most intriguing and well popular game in all of the around the globe this also includes features to chat with the players
what are the most attractive thing to get and allure players.
Barry Greenstein Gallery is worth investigating, and you may easily find links to achieve that from most from the gambling sites.Feel free to visit my web site :: Damacai Lottery games
(http://dohabazar.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=28405: http://dohabazar.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=28405)
Idézet
 
 
#1095 Joie 2020-02-15 15:51
Since a relaunch this year, the organization prides itself on producing probably the most innovative games about the web.
The steaks of the tables are essential in deciding the rakeback, as well as the hours spent playing as well as the quantity of
tables a person enters, but it is donrrrt forget to remember
that this impact of an rake is higher on $50 pots
than on $500 ones, because in the first case the share is
5, while in the latter it is just 0. This game is called twenty-one or pontoon that is
widely played throughout the world.

my web-site; qq101 login: http://www.chineselgz.com/comment/html/?35911.html
Idézet
 
 
#1094 Isis 2020-02-15 15:18
This refusal is simple a forgery and so, need to be complained as quickly
as possible to say their prize money. Tombola bingo has 9 different games
to savor and tickets can be bought from as little as 2p with the impressive 10,000 weekly jackpot game accessible to play for
free. Let's face it, gamblers hate it when others know their business.


My webpage - 365betmobile: https://www.instapaper.com/read/1269567285
Idézet
 
 
#1093 Alvin 2020-02-15 14:34
The websites offering this capability, even though being hacked can secure
customer details to your great extent. It combines fun with learning:
The process of playing rummy to win is really
a learning experience specifically in relation to its planning and
reacting to changing situations. If you move to your new country, what the law states could be different, which means you should pay focus on this.


My web site :: No Deposit Bonus: https://www.xn--lo8h1i.ws/vth/User:Alycia4078
Idézet
 
 
#1092 Tressa 2020-02-15 09:37
I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really fastidious post on building up new webpage.


Heree is my website; Wordpresslms.thimpress.com/members/birgitnoel1833/activity/149812/: http://ipsage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=wordpresslms.thimpress.com%2Fmembers%2Fbirgitnoel1833%2Factivity%2F149812%2F
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 563 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs