Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Az én világom A mi boltunk Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Sorscédulák-antológia: Székely Júlia E-mail
2014. május 28. szerda, 15:57
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#1262 Cecila 2020-02-26 13:41
A website gift climb plenty of backlinks, if
any profession or smooth newbie submit their websites to directory.

These slight social cues serve as significant indicators
of the cards in a very player's hand. Through the period business are usually shuffled, you can easlily investigate table and also judge the top
hands out of your 2 business inclined to a single particular as well as the area cards.Also visit my web blog: online poker malaysia: http://www.0158hm.com/comment/html/?496265.html
Idézet
 
 
#1261 Tyson 2020-02-26 11:48
Hey! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
Does managing a well-established blog like yours require a lot of work?
I am brand new to writing a blog but I do write in my
journal daily. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
Appreciate it!

Feel free to visit my web page :: Cryptocurrency: https://www.pinterest.com/pin/742179213579359927/
Idézet
 
 
#1260 Arlette 2020-02-26 09:52
Incredible points. Outstanding arguments.

Keep up the good effort.

Feel free to visit my homepage - bitcoin lifestyle: http://www.digitaljournal.com/pr/4593717
Idézet
 
 
#1259 Brigida 2020-02-26 06:44
Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and i
can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep
updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
the rewarding work.

Here is my web page: Free
fortnite skins: https://www.flexiquiz.com/SC/N/dfb16a64-d672-46cf-bd13-61ce3ebfddfb
Idézet
 
 
#1258 Roma 2020-02-26 05:47
http://fliphtml5.com/siers/lkty/
http://online.fliphtml5.com/siers/ecfz/
http://online.fliphtml5.com/siers/lkty/
http://online.fliphtml5.com/siers/rhzd/
http://online.fliphtml5.com/siers/vqre/
free fortnite accounts email and
password generator: http://fliphtml5.com/siers/lkty/ Fortnite Account
Idézet
 
 
#1257 Jed 2020-02-26 05:41
So thatrrrs it.you can stjll enjoyable and keep the spending within check at the same time frame.
The most important factor to play online Mega casino
No deposit bonus Codes 2017: http://www.brq520.com/home.php?mod=space&uid=11175&do=profile Blackjack will
be the selection for this right bench.
Idézet
 
 
#1256 Therese 2020-02-26 02:22
I was very happy to uncover this website. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!!
I definitely liked every bit of it and I have you book marked to check out
new stuff on your web site.

Also visit my blog post; Free Robux Generator: https://www.gamespot.com/mine-2017/forums/no-survey-roblox-get-free-robux-generator-no-surve-33482879/
Idézet
 
 
#1255 Avery 2020-02-25 23:45
This is my first time pay a quick visit at here and i am actually pleassant to read
everthing at alone place.

Also visit my blog post; acheter lectures spotify [Erma: http://viagrasideeffectsblog.com/fildena-100/]
Idézet
 
 
#1254 Betty 2020-02-25 23:18
At reputable online casinos, gamblers are provided with trial offer versions of scratch cards and other popular
casino games, including no download slots and online poker.
This on the web will lets you take a bonus with the unlikely offers we now have available which were updating constantly to ensure you are receiving the most effective and the trustworthy prompt information. TAB WA,
such as the others TABs, usually do not certainly provide a
good deal online.

Check out my homepage casino royale: http://waldorfwiki.de/index.php?title=User:KristaMcneil73
Idézet
 
 
#1253 Ursula 2020-02-25 21:56
Marketing your own product, if you have had one.

Busy easy to understand and absorb your main message hastily.
First, it's very important in which you identify and understand your target viewers.


Have a look at my webpage: mega casino email: http://travianz.7x.lt/forum/profile.php?id=13315
Idézet
 
 
#1252 Jerilyn 2020-02-25 21:31
No along with the annoying cubicle dweller that makes your
life awful. Who knows how lonng full FB craze will go on. Why cover
the cost of a PLR memership for this kind of creative cider?


Look at myy blog; progressive matrices games: http://huaqin.cc/Redirect.aspx?url=http://www.falkirkdroneclub.co.uk/forum/index.php%3Faction=profile;u=461700
Idézet
 
 
#1251 Michell 2020-02-25 19:32
We must first acquire a copy of Ubuntu Server onto an empty CD or some type portablke machine.
Next, look for the Adobe Photoshop folder and open this task.

When oon the page, you will find three links for united
states.

Feel free to surf to mmy page :: slot
mobile accessories: http://mail.odevako.ru/user/Marianne8412/
Idézet
 
 
#1250 Erlinda 2020-02-25 17:48
http://online.fliphtml5.com/jxcfi/cxah/
http://online.fliphtml5.com/jxcfi/nqam/
http://online.fliphtml5.com/jxcfi/psll/
http://online.fliphtml5.com/jxcfi/suel/
http://fliphtml5.com/jxcfi/nqam/

Also visit my web-site; Coim Master Free Spins daily: http://fliphtml5.com/jxcfi/nqam/
Idézet
 
 
#1249 Shannan 2020-02-25 15:15
http://fliphtml5.com/ufxlr/mxot/
http://fliphtml5.com/ufxlr/njtn/
http://fliphtml5.com/ufxlr/jfzr/
http://fliphtml5.com/ufxlr/hmxv/

Here is my site :: free v bucks no
human verification ps4: http://fliphtml5.com/ufxlr/jfzr/
Idézet
 
 
#1248 Johnnie 2020-02-25 15:04
I appreciate, lead to I found exactly what I was looking for.
You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
great day. Bye

My site; Canapé cuir 3 places, Kandice: https://riversidecivicassociation.org/getfit-in-riverside-park/,
Idézet
 
 
#1247 Florida 2020-02-25 14:39
http://fliphtml5.com/ufxlr/njtn/
http://fliphtml5.com/ufxlr/jfzr/
http://fliphtml5.com/ufxlr/hmxv/
http://fliphtml5.com/ufxlr/mxot/

my web-site - free v bucks generator 2020: http://fliphtml5.com/ufxlr/mxot/
Idézet
 
 
#1246 Estelle 2020-02-25 10:47
Bett a lot when possess to the best of it and hope you receive
called. Search the internwt for a variety of great live casino new years: https://bwkconstruction.ca/2020/02/betting-recommendations-for-live-roulette-in-the-united-kingdom/ websites
and please your heart almost all these casino games.

You may play up to three hands at one time!
Idézet
 
 
#1245 Charity 2020-02-25 10:44
Hey there would you mind letting me know which webhost you're using?
I've loadced youhr blog in 3 different browsers and I must say
thks blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting
provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!


my web-site - Maltepe Elektrikçi: https://www.istanbulacilelektrikcisi.com/
Idézet
 
 
#1244 Emerson 2020-02-25 04:33
Game bangsat

my blog post - joker123: http://www.edelweis.com/UserProfile/tabid/42/UserID/2996290/Default.aspx
Idézet
 
 
#1243 Shellie 2020-02-25 03:39
This post is in fact a nice one it helps new internet people, who are wishing in favor of blogging.


My web page - matelas eve avis, Jack: http://www.parifermier.com/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwilliam8i32ntz9.bloggerswise.com%2Fprofile,
Idézet
 
 
#1242 Winnie 2020-02-25 02:41
Thanks for sharing your thoughts on adományozó.
Regards

Also visit my blog - 강남안마: http://www.ahaia-roma.gr/UserProfile/tabid/43/UserID/1314642/language/el-GR/Default.aspx
Idézet
 
 
#1241 Dick 2020-02-25 02:40
Hold the spray wand away from your physique, and squeeze
the handle to release a high-stress water stream.

my site :: hydrojet power washer: http://pakwiki.org/index.php/User:EdytheLeworthy
Idézet
 
 
#1240 Otilia 2020-02-24 21:43
Approach can take weeks months or even years for the
way hard are generally willing to operate. Once that's done you in order to be pick some topics and get writing.
Remind yourself why you started quite business.

Feel free to visit my blog online casino u hrvatskoj: http://zicd.com/home.php?mod=space&uid=1317929&do=profile
Idézet
 
 
#1239 Dwain 2020-02-24 20:37
Forr play in online bingo, there are llot of bonuses and privileges the player are who
offer. Tells are could call pick up an object of inadvertently betraying documents.


Stop by my web blog: ocean king buffet: https://rssnewspost.com/forum/index.php?action=profile;u=739
Idézet
 
 
#1238 Tami 2020-02-24 20:31
Its such as you read my thoughts! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the e-book in it or something.
I think that you simply can do with some percent to pressure the message house a bit, however other than that, that is magnificent blog.
An excellent read. I will definitely be back.Feel free to surf to my web-site; Buy HCG: https://hcg24.com/buy/hcg-injections/
Idézet
 
 
#1237 Mickie 2020-02-24 20:25
Once you that, marketing it within your website. There are practically many
people doing this and Creating a good living for
a long time. If you ramble too much, the interest of your reader will be lost.


Take a look at my website; online casino affiliate
programs: http://www.jimsfamilyrestaurants.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.bbs.91tata.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D357112%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Idézet
 
 
#1236 Arletha 2020-02-24 15:12
Hi, iits nice piece of writing about media print, we
all know media is a wonderful source of data.

My webb blog - legal sports betting online las vegas (Riley: http://ledrewhealthcare.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7655)
Idézet
 
 
#1235 Nick 2020-02-24 13:57
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came
to give it a look. I'm definitely enjoying the information.
I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and outstanding design and style.

Here is my web site: sky
casino new zealand: http://Hoteloleajesereno.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Aishuwang.top%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D43908%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Idézet
 
 
#1234 Seymour 2020-02-24 13:20
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really
enjoyed surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing to your
rss feed and I hope you write again soon!

Here is my site; free fortnite
skins Generator: https://www.facebook.com/FortniteFreeSkinswithrareaccountgenerator
Idézet
 
 
#1233 Renaldo 2020-02-24 12:11
This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me. Appreciate it!


Also visit my web site; 188bet: https://www.amazing.bet/vn/188bet/
Idézet
 
 
#1232 Nidia 2020-02-24 11:43
In the first case, the letter can even be called a personal reference standard.
Appewar to be can bring traffic to wherever you want people too proceed.

They've blessed you beyond estimate.

Feel free to surf to my blog post :: mobile slot big win: http://mostac.com/comment/html/?67433.html
Idézet
 
 
#1231 Polly 2020-02-24 11:35
One should always make an effort to avail all of the related information regarding this through the
sites itself. Right presently there aren't fewer than four titles based
about the life with the Egyptian queen, that include, Cleopatra, Cleopatra 2,
Mega - Jackpots Cleopatra, along with the Cleopatra the mobile version. Yes
+120No -160Will Phil Hellmuth win his 12th
bracelet with the 2012 WSOP.

Also visit my blog post: malaysia
online casino: http://runwox.com/blogs/post/66045
Idézet
 
 
#1230 Eloisa 2020-02-24 08:23
Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?


Here is my blog post Free Robux Generator: https://www.youtube.com/watch?v=cC5VQQnoOHY&feature=youtu.be
Idézet
 
 
#1229 Rosie 2020-02-24 08:10
It is vital key in keeping you the actual right track.
These decisions are backed your pleasure-pain adage.
I recently read an example ads that said you can retire iin 10
weeks by turjing $25 into $50,000.

Feel free to surf to my web-site - casino slot games online free no download: http://gulliver.eu.org:8080/profile_paulettemcgeorge
Idézet
 
 
#1228 Candida 2020-02-24 03:54
You are so awesome! I do not believe I've truly read anything like
that before. So good to discover somebody with genuine thoughts on this topic.
Really.. thank you for starting this up. This site is something that's needed on the internet, someone with a bit of originality!


Here is my web page; แทงหวย: http://apps.sos.ky.gov/land/cities/linkto.asp?link=https://www.dailymotion.com/video/x7rd07d
Idézet
 
 
#1227 Tony 2020-02-24 02:45
I do not know whether it's just me or if everyone else encountering problems with your blog.
It seems like some of the written text within your content are running
off the screen. Can someone else please provide feedback
and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my web browser because I've had this happen before.
Appreciate it

Stop by my homepage 188bet: https://www.bettingtop10.com/vi/188bet/
Idézet
 
 
#1226 Alana 2020-02-24 00:35
Open up a marketplace of entertainment bby trying to enter online black jack.
Sneaking options which can't enjoy wheen you play live blackjack.
A draw or a push means if the player gets tied with the home.


Here is my site :: new casino registration bonus: http://seocheki.net/site-check.php?u=http%3A%2F%2FHttpwww.Beautylife.hk%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D371141%26do%3Dprofile
Idézet
 
 
#1225 Thad 2020-02-23 23:41
This paragraph is truly a nice one it assists new net users,
who are wishing in favor of blogging.

Feel free to surf to my homepage; lotto vip: http://www.educacional.com.br/recursos/redirect.asp?url=https://mixer.com/lottovip
Idézet
 
 
#1224 Paulina 2020-02-23 21:32
You would need to start a blog and submit your articles to web site.
Particular your submissions are meeting your client's n obligation. Always
walk from your article before proof digesting.

Have a look at my web blog -baby live
22: https://vinprokat.com/user/MonserrateCompto/
Idézet
 
 
#1223 Arron 2020-02-23 21:23
I like the valuable information you provide on your articles.
I wilol bookmark your blog and check once more right here regularly.
I'm rather sure I will be told a lott of new stuff right right here!
Best of luck for the next!

Look att my web-site :: тао бао: https://www.tbagent.ru
Idézet
 
 
#1222 Madison 2020-02-23 18:00
The borrower can mend their credit rating to get affordable
by timely repaying of loan money. People usually do that given that they may be paying more rate of interest through replacing to a
different they are able to spend less money and can utilize that cash for a number of purposes.
These online installment loans: https://cashadvanceusaa.com/ get from the lenders
within a day and don't need any paper lenders would want one to send the documents through can avoid these documents by opting for a
no fax payday lender giving these refinancing options wouldn't wish any documents at
all.
Idézet
 
 
#1221 Audra 2020-02-23 16:36
Thus, building reciprocal links will be the first step towards a new link popularity.
Social bookmarking online lets you provide this
type. For example, say you possess a site that sells supplies for indoor/outdoor
signs.

Also visit my web site :: live european roulette: https://joemoses.design/index.php?action=profile;u=16338
Idézet
 
 
#1220 Finlay 2020-02-23 15:05
At reputable online casinos, gamblers are supplied with free
trial offer versions of scratch cards and other popular casino games, including no download slots and online poker.
The steaks of the tables are very important in deciding the rakeback,
much like the times of day spent playing and the quantity
of tables a person enters, but it's remember this that this impact of an rake
is higher on $50 pots than on $500 ones, because within the first case the proportion is
5, while in the latter it is only 0. Smartphone
like iphone bingo, Ipad, Blackberry and all sorts of forms of Smartphone are being
used to learn bingo games online.

Here is my web blog ... casino bonuses, amarwara.wah.in: http://amarwara.wah.in/user/profile/450002,
Idézet
 
 
#1219 Cory 2020-02-23 13:20
This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me.
Thanks a lot!

Visit my weblog :: Julienne: https://www.myvidster.com/profile/alitourvn
Idézet
 
 
#1218 Tina 2020-02-23 13:14
Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using?
Can I get your affiliate link tto your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Heree is my web page - cosplay costumes: https://www.Cosplaycostumes.uk/
Idézet
 
 
#1217 Doris 2020-02-23 12:45
Wonderful blog! Do you have any recommendations
for aspiring writers? I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm totally confused ..
Any ideas? Thanks a lot!

Here is my page: Lexus888 alternatif (http://www.caocaosx.com/comment/Html/?90755.html: http://www.caocaosx.com/comment/html/?90755.html)
Idézet
 
 
#1216 Janice 2020-02-23 10:23
I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article.
But want to remark on few general things, The
web site style is wonderful, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers

my web page; interior: https://rumahmamidikampung.art.blog/2020/02/23/rumah-idaman-seluruh-orang-rumah-kampung/
Idézet
 
 
#1215 Felipe 2020-02-23 09:29
And that includes the content that they reach with ad web links.

On networking sites youu can connect annd share your brand.
As it's a lucrative way to help keep ahead end up being to keep running
harder than you ever have before.

Also visit my homepage; live blackjack betonline, http://qbcjm.com/: http://qbcjm.com/comment/html/?1110.html,
Idézet
 
 
#1214 Marsha 2020-02-23 08:42
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers

Here is my web page; Dianna: https://www.myvidster.com/profile/alitourvn
Idézet
 
 
#1213 Sherman 2020-02-23 08:01
I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again since exactly the same
nearly very often inside case you shield this
increase.

Also visit my web page: lottovip: https://community.amd.com/external-link.jspa?url=https://qiita.com/lottovip
Idézet
 
 
#1212 Jordan 2020-02-23 07:07
Hurrah, that's what I was exploring for, what a material!
present here at this blog, thanks admin of this web page.My web site :: lexus888 link (http://insebre-grup3a.cat/index.php?title=Jadi_Pada_Mana_Jackpot_Terbaik_Nang_Bisa_Didapat_Di_Bidang_Dan_Siapa_Yang_Telah_Memenangkan_Maksimal_Saya_Selesai_Melihat_Ini_Dan_Itu_Jauh_Berbunga_Sains_Hanya_Penelitian_Aku_Mengatakan_Jackpot_Terbesar_Nang_Pernah_Dimenangkan_Adalah_Lir_Berikut:: http://insebre-grup3a.cat/index.php?title=Jadi_Pada_Mana_Jackpot_Terbaik_Nang_Bisa_Didapat_Di_Bidang_Dan_Siapa_Yang_Telah_Memenangkan_Maksimal_Saya_Selesai_Melihat_Ini_Dan_Itu_Jauh_Berbunga_Sains_Hanya_Penelitian_Aku_Mengatakan_Jackpot_Terbesar_Nang_Pernah_Dimenangkan_Adalah_Lir_Berikut:)
Idézet
 
 
#1211 Bobbye 2020-02-23 05:39
كرة القدم الأمريكية الرهان الحرة ورمز مكافأة كرة القدم الأمريكية الحرة الرهان.


my web blog :: الرهان كرة القدم: http://dynamiques-du-droit.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fmychronmike.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.freebetbest.com%252Far%252F%25d9%2583%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa%252F&submit.x=0&submit.y=0
Idézet
 
 
#1210 Damion 2020-02-23 03:58
Hey There. I found your blog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the
post. I'll certainly comeback.

my site :: w88: https://www.w88hn.vip/
Idézet
 
 
#1209 Cruz 2020-02-23 03:51
The websites that supply this capability, even after being hacked can secure customer details to some great extent.
It combines fun with learning: The process of playing rummy to win is really a learning experience specially in regards to planning and reacting to
changing situations. Smartphone like iphone bingo, Ipad, Blackberry and kinds of Smartphone
are used to play bingo games online.

My webpage :: Casino tax recovery: https://milknet.com.br/classificados/user/profile/211433
Idézet
 
 
#1208 Klaus 2020-02-23 03:06
Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's weblog link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.


Here is my homepage; 188bet: https://www.188bongda.com/188bet-link/
Idézet
 
 
#1207 Karry 2020-02-23 02:54
Hello there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to
resolve this issue. If you have any recommendations ,
please share. Appreciate it!

My web-site: free
download casino slot machine games: http://www.vijfdeverloting.nl/modules/banners/klik.asp?bannerId=1&url=komedi.h5p.ru%2Fuser%2FRobbin9590%2F
Idézet
 
 
#1206 Alison 2020-02-23 02:24
Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get
guidance from someone with experience. Any help
would be enormously appreciated!

Here is my web site: Tamilgun india: https://swagdeals.in/
Idézet
 
 
#1205 Makayla 2020-02-23 01:19
If you desire to increase your experience just keep visiting this web site and be updated with the most recent gossip posted here.


Feel free to surf to my web-site lexus888 Login: http://calsquash.com/wiki/index.php?title=User:MMFGarfield
Idézet
 
 
#1204 Javier 2020-02-22 23:52
I'm not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a problem
on my end? I'll check back later on and see if the
problem still exists.

My web blog ... bezkonkurencyjn a: http://www.oddawczy.adwokat-warszawa.ovh/taksometr/index.php?go=11
Idézet
 
 
#1203 Douglas 2020-02-22 21:57
I would actually be okay with releasing it as an open source UE4 project.
Unfortunately, I lost all my game prototypes due to a hard drive crash earlier this
year. So I pretty much can't give anything.

Have a look at my web page - http://gapleonline.life/: http://blogs.netoo.com/cgi-bin/cache.cgi?rec_id=1523233606%20charset=utf-8&q=deficit%20deficits%20budgetaire%20budgetaires
Idézet
 
 
#1202 Brendan 2020-02-22 18:25
I rreally wanted to compose a simple message in order to thank you for those onderful advice yoou are placing at this site.
My time consuming internet investigation has at the end of the day been honored with good quality insighut to
go over with my visitors. I would admit that we sute visitors actually are unquestionably lucky
to be in a fabuous place with verry many sppecial people with
great guidelines. I feel really fortunate to have encountered your entire web site and look forward
to really more fun moments reading here. Thank you again for everything.Also viit mmy page: city cosmetics face cream: http://findaqs.com.au/being-young-once-again-the-best-way-to-regain-your-youngsters-and-battle-growing-older/
Idézet
 
 
#1201 Benny 2020-02-22 17:23
It's an awesome piece of writing for all the internet
viewers; they will take benefit from it I am sure.Feel free to surf to my blog :: แทงหวย: https://community.amd.com/external-link.jspa?url=https://qiita.com/lottovip
Idézet
 
 
#1200 Clinton 2020-02-22 14:53
Hi there, I discovered your web site by way of Google
whilst looking for a comparable topic, your website got here up, it seems to
be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just become alert to your weblog through Google, and located that it is really informative.

I'm going to be careful for brussels. I will appreciate should you proceed
this in future. Lots of other folks can be benefited from your writing.
Cheers!

Here is my web page; Corse balade
en bateau: http://bbarz.com/comment/html/?3150.html
Idézet
 
 
#1199 Ashley 2020-02-22 13:33
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
forward to your new updates.

Visit my blog post Lexus888 live chat (wiki.techwo.org: http://wiki.techwo.org/wiki/Usuario:ZUTBernadette)
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 867 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs